Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 18  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0006626^"
 1. NEUMANN, Pavel. Hospodářská politika Trumpovy administrativy jako kontroverzní faktor změn globalizační dynamiky. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 4, s. 390-406.
  článok

  článok

 2. NEUMANN, Pavel. Změny v mezinárodním obchodu a světové výrobě ve světle nových trendů globalizace. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 1, s. 72-89.
  článok

  článok

 3. NEUMANN, Pavel. Renesance a obnova konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu v USA: Mýtus nebo realita? In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2015. ISSN 1336-1562, 2015, roč. 13, č. 3, s. 201-222.
  článok

  článok

 4. NEUMANN, Pavel. Konkurenceschopnost USA: vymezení, faktory a nové příležitosti (případ břidlicového plynu). In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 6, s. 19-34.
  článok

  článok

 5. NEUMANN, Pavel. Mají rozvinuté ekonomiky šanci obnovit průmyslovou výrobu? In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 2, s. 3-16.
  článok

  článok

 6. NEUMANN, Pavel. Globalizace a governance ve světle tzv. trilematu světové ekonomiky. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 6, s. 634-648.
  článok

  článok

 7. GRANČAY, Martin. Klasickí ekonómovia a genéza vývoja princípu komparatívnych výhod. Recenzenti Ľudmila Lipková, Pavel Neumann. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 63 s. [3,82 AH]. KEGA 009EU-4/2013. ISBN 978-80-225-3653-0. 009EU-4/2013, KEGA, Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej svetovej ekonomike. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. NEUMANN, Pavel. Globální ekonomická governance: její formy, projevy a vývoj v EU a hlavních centrech světové ekonomiky. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2011. ISSN 1804-1280, 2011, č. 1, s. 93-113.
  článok

  článok

 9. NEUMANN, Pavel. Globalization - transformation and current effects. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 11, s. 396-406.
  článok

  článok

 10. NEUMANN, Pavel - ŽAMBERSKÝ, Pavel - JIRÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní ekonomie. Praha : GRADA Publishing, 2010. 159 s. Expert. ISBN 978-80-247-3276-3. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.