Výsledky vyhľadávania

 1. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : august 2012. 3/2012. Ročník II. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [130 s. 1,333 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
 2. KADLEČÍKOVÁ, Oľga et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : február 2012. 1/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [126 s. 4,810 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
 3. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : máj 2012. 2/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [76 s. 2,5 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
 4. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : november 2011. 3/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2011. [104 s. 5,580 AH]. Profiedícia. MK SR EV 1213/08. ISSN 1338-4597.
 5. BOLGÁČ, Ján et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : jún 2011. 01/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2011. [400 s. 17,640 AH]. Profiedícia. ISSN 1338-4597.
 6. VOJSOVÁ, Marianna. Rôzne prístupy k výpočtu základu dane z príjmov malých a stredných podnikov na základe údajov získaných z účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Peter Králik. Bratislava, 2011. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. ORENIČOVÁ, Katarína. Rozdielne prístupy v transformácii výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov (zo zisku) podnikateľských subjektov v krajinách Európskej únie : diplomová práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2010. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. DOBRÍKOVÁ, Lujza. Teória a prax zisťovania základu dane z príjmov na základe podkladov z účtovníctva podnikateľov : diplomová práca. Škol. Peter Králik. Bratislava, 2010. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. KRÁLIK, Peter. Osobitné postavenie malých a stredných podnikov v oblasti účtovníctva a zdaňovania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 138-147.
  článok

  článok

 10. ŠČASNÁ, Pavlína. Poznámky ako súčasť účtovnej závierky podnikateľa a ich význam pre používateľov informácií z účtovnej závierky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Králik. Bratislava, 2010. 42 s.
  kniha

  kniha