Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Marianna - UHLIAROVÁ, Martina. Mechanizmy uplatňovania práva na náhradu jadrovej škody z pohľadu pôvodnej a novej slovenskej zodpovednosti jadrovej legislatívy a civilného procesu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 3, s. 238-255.
  článok

  článok

 2. UHLIAROVÁ, Martina. Následky porušenia zmluvy v Európskom súkromnom práve s dôrazom na terminologické otázky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 1, s. 3-17.
  článok

  článok

 3. UHLIAROVÁ, Martina - PUCHOVSKÝ, J. Legislatíva má veľa nejasností. Aké riziká prinášajú bankroty. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1996. ISSN 1335-4701, 1996, roč. 4, č. 19, s. 5.
  článok

  článok