Výsledky vyhľadávania

 1. DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková, Elena Karvašová. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2017. 192 s. [9,65 AH]. ISBN 978-80-8106-072-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Perspectives of Research and Development. International Scientific Conference. Perspectives of Research and Development : Collection of Scientific Articles : [International Scientific Conference : Dublin, Ireland, 25.8.2017] [elektronický zdroj]. - Dublin : SAUL Publishing, 2017. ISBN 978-0-9955865-2-9, pp. 73-76 online.
  článok

  článok


 3. DRUGDOVÁ, Barbora. On the Issue of Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, s. 209-213.
  článok

  článok


 4. DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial insurance and commercial insurance market in the Slovak Republic. In Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. - Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. ISBN 978-617-7214-49-5, pp. 58-61 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 5. DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance, insurance market, non-life insurance and international risks in the Slovak republic. In Topical questions of contemporary science. International scientific and practical conference. Topical questions of contemporary science : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [24.2.2017, Taunton, USA]. - Taunton : Aspekt Publishing, 2017. ISBN 978-0-9988732-1-3, pp. 211-215 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 6. DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial insurance market in the Slovak republic. In Development strategy of science and education. International scientific and practical conference. Development strategy of science and education : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 30.3.2017, Namur, Belgium]. - Namur : Fidelite editions, 2017. ISBN 978-0-9942661-4-9, pp. 149-152 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 7. DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of insurance, commercial insurance market, non-life insurance and international risks on the Slovak republic. In Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico] [elektronický zdroj]. - Mexico City : Editorial Arane, S.A. de C.V., 2017. ISBN 978-0-9942661-5-6, pp. 130-135 online.
  článok

  článok


 8. PUŠŠOVÁ, Kristína. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2017. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. DRUGDOVÁ, Barbora. Regarding the issue of insurance market in Slovak Republic being a part of financial market. In Universal Journal of Accounting and Finance. - San Jose, CA : Horizon Research Publishing, 2016. ISSN 2331-9712, october 2016, vol. 4, no. 4, pp. 117-120. VEGA 1/0236/15.
  článok

  článok


 10. DRUGDOVÁ, Barbora. The Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 188-194 online. VEGA 1/0236/15.
  článok

  článok