Výsledky vyhľadávania

 1. DRUGDOVÁ, Barbora. On the Issue of Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Chinese Business Review. - Valley Cottage : David Publishing Company. ISSN 1537-1506, 2018, vol. 17, no. 3, pp. 138-143 online.
  článok

  článok


 2. DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Európska veda : vedecký časopis. - Podhájska : Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. ISSN 2585-7738, 2018, č.2, s. 8-11.
  článok

  článok


 3. DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance Market in the Slovak Republic. In Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). - New York : Yunona Publishing, 2018. ISBN 978-0-9988574-2-0, pp. 149-152.
  článok

  článok


 4. DRUGDOVÁ, Barbora. On the Issue of Commercial Insurance Market As a Part of Financial Market in the Slovak Republic. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 101-106 online. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok


 5. PUŠŠOVÁ, Kristína. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 6. DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial insurance and commercial insurance market in the Slovak Republic. In Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada]. - Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. ISBN 978-617-7214-49-5, pp. 58-61 online. VEGA V-16-087-00.
  článok

  článok


 7. DRUGDOVÁ, Barbora. Towards the problems of insurance, commercial insurance market, non-life insurance and international risks on the Slovak republic. In Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico]. - Mexico City : Editorial Arane, 2017. ISBN 978-0-9942661-5-6, pp. 130-135 online.
  článok

  článok


 8. DRUGDOVÁ, Barbora. Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Perspectives of Research and Development. International Scientific Conference. Perspectives of Research and Development : Collection of Scientific Articles : [International Scientific Conference : Dublin, Ireland, 25.8.2017]. - Dublin : SAUL Publishing, 2017. ISBN 978-0-9955865-2-9, pp. 73-76 online.
  článok

  článok


 9. DRUGDOVÁ, Barbora. On the Issue of Commercial Insurance and Commercial Insurance Market in the Slovak Republic. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, s. 209-213.
  článok

  článok


 10. DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. Lektorovali: Otto Sobek, Eva Ducháčková, Elena Karvašová. 1. vyd. Bratislava : ŠEVT, 2017. 192 s. [9,65 AH]. ISBN 978-80-8106-072-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]