Výsledky vyhľadávania

 1. JAVORSKÁ, Nikola. Implementácia Junckerovho plánu a jeho vplyv na ekonomický rast Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 2. KINDIAK, Artem. Экономика Венесуэлы : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. KRYKUN, Maryna. Экономическое развитие Бразилии : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 4. KOČANOVÁ, Lucia. Politické a ekonomické dopady Brexitu na EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. LIPKOVÁ, Ľudmila. Some Issues of Withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 935-939 online.
  článok

  článok


 6. SYTNYK, Stanislav. Особенности экономического развития Аргентины : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 90 s.
  kniha

  kniha


 7. LIPKOVÁ, Ľudmila - HOVORKOVÁ, Katarína. Economic Situation in Norway after the Outbreak of the Global Financial and Oil Crises in the Context of EU Integration Trends. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6220, 2018, vol. 169, no. 1-2, pp. 12-14 online.
  článok

  článok


 8. BROCKOVÁ, Katarína - LIPKOVÁ, Ľudmila. Súčasný protekcionizmus – obchodná vojna USA vs. ostatný svet. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1336-1562, 2018, roč. 16, č. 3, s. 324-338 online.
  článok

  článok


 9. LIPKOVÁ, Ľudmila. Book Review: Political Map of France at the Turn of the First Decade of the 21st Century. - registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 188-190. Recenzia na: Political map of France at the turn of the first decade of 21st century in comparative perspective / Rudolf Kucharčík ; reviewers: Alexandru Burian, Samuel Čelovský, Stanislav Mráz. 1st ed. - Kishinev : Centrul Editorial Poligrafic al USM (CEP USM), 2016. - ISBN 978-9975-71-862-2.
  článok

  článok


 10. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of Institute of Economics Research of the Slovak Academy of Sciences and Economics and Mangement Institute of the University of Economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 105-112.
  článok

  článok