Výsledky vyhľadávania

 1. Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Alžbeta Foltínová a kolektív, redakčné a zostavovateľské práce: Slávka Šagátová ; vedeckí recenzenti: Ľubica Füzyová, Alena Tršťanská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [134 s., 6,7 AH]. VEGA 1/0910/12. ISBN 978-80-225-3891-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Úvod. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 4-5 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 3. BUKOVOVÁ, Sylvia. Súčasný stav čerpania dotácií poskytovaných MK SR. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 7-18 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela. Systém verejného obstarávania v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 19- 33 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (50 percent), VEGA 1/0980/12 (50 percent).
  článok

  článok

 5. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Vybrané aspekty financovania zdravotníctva z verejných zdrojov. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 34-43 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok

 6. GRZNÁR, Miroslav. Controlling a financovanie poľnohospodárskych podnikov z verejných zdrojov. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 52-60 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok

 7. FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Úloha controllingu pri financovaní obcí z fondov EÚ. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 44-51 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok

 8. HRUŠOVSKÁ, Dana. Špecifiká controllingu neziskových organizácií. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 61-66 CD-ROM. VEGA 1/0100/13 (100 percent).
  článok

  článok

 9. JANTOŠOVÁ, Lucia. Právne formy zdravotníckych zariadení na Slovensku. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 67-80 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 je (100 percent).
  článok

  článok

 10. KISSOVÁ, Jana. Financovanie inovačných aktivít z verejných zdrojov. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 81-87 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  článok

  článok