Výsledky vyhľadávania

 1. ZAHRADNÍK, Peter - KOKLES, Mojmír. Trendy v ERP systémoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 686-692 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 2. HAMRANOVÁ, Anna - KOKLES, Mojmír - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Approaches To ITSM Level Measurement and Evaluation. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 3. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Procesy riadenia služieb IT, bariéry a kritické faktory ich zosúladenia s podnikateľskými aktivitami. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 311-320 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 4. Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kolektív autorov ; zostavovatelia zborníka: Anita Romanová, Vladimír Bolek. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 93 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-225-4777-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ZAHRADNÍK, Peter. Využitie cloud computingu v podnikoch. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 86-93 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 6. FILANOVÁ, Jana - BELÁŇOVÁ, Benita. Proces plánovania digitálnej transformácie podniku. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 40-47 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 7. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Mapovanie potenciálu vzdelávania prostredníctvom sociálnych sietí. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 76-85 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. HANÁK, Róbert. Vzdelávanie v dátovej analýze a jeho význam v manažmente. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 60-65 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 9. ČERNÝ, Matej. Informačné systémy používané na podporu rozhodovania. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 29-39 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 10. ŠEVČÍK, Jakub. Riadenie podnikových procesov aplikáciami Google. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 66-75 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok