Výsledky vyhľadávania

 1. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 14, prezenčne 2]

 2. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 3. STANEK, Vojtech - DUDOVÁ, Iveta. Spoločenská zodpovednosť podnikov, podniková sociálna politika a sociálne zodpovedné územie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, jún 2015, roč. 11, č. 1, s. 7-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0206200/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_06.pdf>
  článok

  článok


 4. STANEK, Vojtech - DUDOVÁ, Iveta. Zdravotná politika a verejné zdravotné poistenie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 40-45.
  článok

  článok


 5. HOLKOVÁ, Vieroslava et al. Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vojtech Stanek, Iveta Dudová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [204 s., 13,28 AH]. VEGA 1/0570/11. ISBN 978-80-225-3787-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzovali: Vojtech Stanek, Simona Polonyová. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 312 s. Ekonómia, 478. ISBN 978-80-8078-668-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. HUBAČOVÁ, Petra. Kresťanské sociálne učenie z pohľadu teórie a praxe : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 74 s.
  kniha

  kniha


 8. POPOVIČOVÁ, Zuzana. Ekonomika v liekovej politike : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha


 9. JANECHOVÁ, Katarína. Význam a miesto verejného zdravotníctva pri ochrane zdravia : bakalárska práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha


 10. STANEK, Vojtech. Európske sociálne systémy, ich funkčnosť, súčasnosť a budúcnosť z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 636-641.
  článok

  článok