Výsledky vyhľadávania

 1. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 16, prezenčne 3]
 2. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 3. STANEK, Vojtech - DUDOVÁ, Iveta. Spoločenská zodpovednosť podnikov, podniková sociálna politika a sociálne zodpovedné územie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, jún 2015, roč. 11, č. 1, s. 7-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0206200/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_06.pdf>
  článok

  článok

 4. STANEK, Vojtech - DUDOVÁ, Iveta. Zdravotná politika a verejné zdravotné poistenie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 40-45.
  článok

  článok

 5. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzovali: Vojtech Stanek, Simona Polonyová. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 312 s. Ekonómia, 478. ISBN 978-80-8078-668-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. HOLKOVÁ, Vieroslava et al. Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vojtech Stanek, Iveta Dudová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [204 s., 13,28 AH]. VEGA 1/0570/11. ISBN 978-80-225-3787-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SIKA, Peter - HUSÁKOVÁ, Mária - PECHOVÁ, Michaela. Sociálna politika : semináre a cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 211 s. [10,099 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/vQFqco8h2S> ISBN 978-80-225-3460-4. [Počet ex. : 42, z toho voľných 39, prezenčne 3]
 8. JANECHOVÁ, Katarína. Význam a miesto verejného zdravotníctva pri ochrane zdravia : bakalárska práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. STANEK, Vojtech. Spoločenská zodpovednosť podnikov a podniková sociálna politika. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 115-123.
  článok

  článok

 10. HUBAČOVÁ, Petra. Kresťanské sociálne učenie z pohľadu teórie a praxe : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Stanek. Bratislava, 2012. 74 s.
  kniha

  kniha