Výsledky vyhľadávania

 1. TUČNÍKOVÁ, Daniela - ŠKRINIAR, Pavel. Ekonomická analýza podniku : praktikum. Recenzenti: Karol Zalai, Alena Tóthová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 106 s. [6,51 AH]. KEGA 042EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4353-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzovali: Anna Šlosárová, Jana Marková. 9. aktual. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 487 s. [30,02 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-22-5. [Počet ex. : 22, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 2]
 3. STRIŽENCOVÁ, Michaela. [Recenzia na publikáciu Finančno-ekonomická analýza podniku Praktikum]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 123 CD-ROM. Recenzia na: Finančno-ekonomická analýza podniku : praktikum (finančná analýza) / Alena Tóthová, Ladislav Nagy, Pavel Škriniar ; recenzovali: Karol Zalai, Jana Šnircová. 1. vyd. - Bratislava : Sprint 2, [2014]. - ISBN 978-80-89710-01-0.
  článok

  článok

 4. ADAMCOVÁ, Mária. Hodnotenie výkonnosti podniku - komparácia výpovede klasických a moderných kritérií : diplomová práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2015. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. KRALOVIČOVÁ, Michaela. Finančná analýza podniku na základe konsolidovanej účtovnej závierky (IÚZ) zostavenej podľa štandardov IAS/IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2015. 85 s.
  kniha

  kniha

 6. KRCHŇÁKOVÁ, Veronika. Finančná analýza podniku ako východisko zostavenia finančného plánu : diplomová práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2015. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. MIŠKO, Patrik. Finančná analýza podniku a jej úloha pri ohodnocovaní podniku : diplomová práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2015. 81 s.
  kniha

  kniha

 8. ANTAL, Ján. Finančná analýza podniku ako platforma stanovenia jeho trhovej pozície : diplomová práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2015. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. BELAN, Ildikó. Finančná analýza podniku "XYZ" za obdobie rokov... : diplomová práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. SOVÍKOVÁ, Daniela - ZALAI, Karol. Ako sa zotavuje po kríze ekonomika SR a jej podniky? In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 24, s. 26-36. VEGA 1/0396/3.
  článok

  článok