Výsledky vyhľadávania

 1. MELUCHOVÁ, Jitka. Finančné výkazníctvo poisťovní v podmienkach globalizovanej ekonomiky EÚ : habilitačná práca. Bratislava, 2014. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Podstatne zmeny v klasifikacii a oceňovani finančnych nastrojov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, Marec 2013, roč. 21, č. 3, s. 22-27.
  článok

  článok

 3. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Rozdiely medzi IFRS a národnou legislatívou v oblasti derivátov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 1, s. 17-23.
  článok

  článok

 4. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Ako stanoviť reálnu hodnotu podľa IAS/IFRS? : IFRS 13 - oceňovanie reálnou hodnotou. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 4, s. 2-9.
  článok

  článok

 5. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Operačné riziko v bankovom podnikaní. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, December 2012, roč. 20, č. 10, s. 24-26.
  článok

  článok

 6. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Systém finančního řízení banky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. November, s. 1-13. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 7. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Informační systém banky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. November, s. 1-7. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 8. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Kontrolní systém a audit banky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. November, s. 1-9. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Systém plánování v bankách. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. November, s. 1-9. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 10. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Klient v bankovním podnikání a kvalita služeb. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. December, s. 1-10. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok