Výsledky vyhľadávania

 1. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 2. HANUS, Július - HAMALOVÁ, Marta - AUFRICHTOVÁ, Zuzana. Sídelné prostredie a územný rozvoj. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 69-80.
  článok

  článok


 3. BELAJOVÁ, Anna - HAMALOVÁ, Marta - MATÚŠOVÁ, Silvia. Princíp partnerstva v aktuálnych koncepciách regionálnej politiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 21-44. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  článok

  článok


 4. HAMALOVÁ, Marta - BELAJOVÁ, Anna - KOVÁCSOVÁ, Ivana. Postoje miestnej samosprávy a podnikateľov k partnerskej spolupráci a príklady dobrej praxe. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Valtice, 20.-22. června 2012 [elektronický zdroj]. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012. ISBN 978-80-210-5875-0, s. 353-362.
  článok

  článok


 5. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. CD-ROM [574 s.]. ISBN 978-80-970802-1-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. HAMALOVÁ, Marta - BELAJOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Miriam. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava : Sprint dva, 2011. 260 s. Economics. ISBN 978-80-89393-38-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. HAMALOVÁ, Marta. Recenzia monografie Půček, M. - Ochrana, F. a kol.: Chytrá veřejná správa - Kohézní politika. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010. ISSN 1337-2955, máj 2010, roč. 6, č. 1, s. 109-113. Recenzia na: [Chytrá veřejná správa - Kohézní politika] / Půček, M. , Ochrana, F. a kol. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009. - ISBN 978-80-86616-27-4.
  článok

  článok


 8. ŠIKULA, Milan. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti: Martin Potůček, Juraj Sipko. Bratislava : Veda, 2010. 695 s. [33 AH]. ISBN 978-80-7144-179-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 9. HAMALOVÁ, Marta. Veľkosť miestnych samospráv verzus rozsah a efektívnosť poskytovaných služieb. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 217-232.
  článok

  článok


 10. HAMALOVÁ, Marta. Decentralizácia verejnej správy a regionálny rozvoj (európsky kontext). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. ISSN 1337-2955, máj 2009, roč. 5, č. 1, s. 16-25.
  článok

  článok