Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽOVÁ, Zuzana. Zadlženosť rozvojových krajín : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha

 2. SÝKOROVÁ, Miroslava. Svetový obchod s bavlnou : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2016. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. TÁNCZOSOVÁ, Jana. Medzinárodné a regionálne vzťahy severských krajín : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2016. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Vybrané problémy rozvojových krajín. Recenzenti: Viera Gavaľová, Dušan Lacek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 154 s. [8,17 AH]. ISBN 978-80-225-4236-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 5. VARGOVÁ, Božena. Afrika - kontinent 21. storočia : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2015. 90 s.
  kniha

  kniha

 6. VARGOVÁ, Andrea. [Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 1, s. 103-104. Recenzia na: Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín / Viera Gavaľová, Boris Baumgartner ; recenzenti Elena Kašťáková, Dušan Lacek. 2. [preprac., dopl.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3844-2.
  článok

  článok

 7. TÁNCZOSOVÁ, Jana - GAVAĽOVÁ, Viera. Vývoj hospodárstiev severských krajín a ich aktuálne postavenie vo svetovej ekonomike. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 285-298 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 8. SZURDIOVÁ, Anita. Svetový obchod a rozvojové krajiny : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. TÁNCZOSOVÁ, Jana - GAVAĽOVÁ, Viera. Vývoj a súčasný stav vzťahov medzi Európskou úniou a Nórskom. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 59-69 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 10. TÁNCZOSOVÁ, Jana - GAVAĽOVÁ, Viera. Economy and regional cooperation of Nordic countries. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International scientific conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4085-8, s. 260-270. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok