Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽOVÁ, Zuzana. Zadlženosť rozvojových krajín : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha

 2. SÝKOROVÁ, Miroslava. Svetový obchod s bavlnou : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2016. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. TÁNCZOSOVÁ, Jana. Medzinárodné a regionálne vzťahy severských krajín : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2016. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Vybrané problémy rozvojových krajín. Recenzenti: Viera Gavaľová, Dušan Lacek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 154 s. [8,17 AH]. ISBN 978-80-225-4236-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 5. SZURDIOVÁ, Anita. Svetový obchod a rozvojové krajiny : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. RUŽEKOVÁ, Viera. [Alternatívy vývoja európskej integrácie]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 484-486. Recenzia na: Alternatívy vývoja európskej integrácie / Zuzana Kittová a kolektív ; recenzentky: Viera Gavaľová, Anna Ďurfina ; editorky: Zuzana Kittová, Denisa Čiderová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3892-3.
  článok

  článok

 7. TÁNCZOSOVÁ, Jana - GAVAĽOVÁ, Viera. Vývoj hospodárstiev severských krajín a ich aktuálne postavenie vo svetovej ekonomike. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 285-298 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 8. TÁNCZOSOVÁ, Jana - GAVAĽOVÁ, Viera. Vývoj a súčasný stav vzťahov medzi Európskou úniou a Nórskom. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 59-69 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 9. VARGOVÁ, Andrea. [Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 1, s. 103-104. Recenzia na: Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín / Viera Gavaľová, Boris Baumgartner ; recenzenti Elena Kašťáková, Dušan Lacek. 2. [preprac., dopl.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3844-2.
  článok

  článok

 10. VARGOVÁ, Božena. Afrika - kontinent 21. storočia : diplomová práca. Školiteľ: Viera Gavaľová. Bratislava, 2015. 90 s.
  kniha

  kniha