Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 372  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0020180^"
 1. PUSZTIOVÁ, Lea - DUBCOVÁ, Gabriela. Evaluation of the Company's Environmental Behavior Through Environmental Management Indicators as Part of Environmental Reporting. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 413-419 online.
  článok

  článok

 2. KISSOVÁ, Jana - FOLTÍNOVÁ, Ľubica - DUBCOVÁ, Gabriela. Reporting udržateľného správania podnikov v kontexte ESG. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 2, s. 73-83 online. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  článok

  článok

 3. HORŇÁK, Dominik. Systémy reportovania zodpovedného podnikania/udržateľného rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 93 s.
  kniha

  kniha

 4. CHOVANCOVÁ, Lenka. Systém controllingu zodpovedných investícií : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 89 s.
  kniha

  kniha

 5. LIU, Junjie. Economy and Management of Yijia Chinese Restaurant : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. KUBÍK, Peter. Ekonomické aspekty vytvorenia a transferu zlepšovateľského hnutia v zamestnaneckom pomere : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2021. 211 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. ACHENBACH, Peter. Evaluation of the Behaviour of Selected Small and Medium Enterprises in the Area of Corporate Social Responsibility : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2021. 213 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. SIEVERS, Georg. Perspectives, implementability and measurability of ethical principles in business management : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 212 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. DUBCOVÁ, Gabriela. Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. [36 s.]. Dostupné na : <https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2021/08/DEKLARACIA_3_8_2021_everzia2.pdf> ISBN 978-80-89965-99-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Ochrana spotrebiteľa : vysokoškolská učebnica. Recenzentky: Mária Dzurová, Daniela Hupková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 159 s. [13,17 AH]. KEGA 002EU-4/2019, VEGA 1/0836/21. ISBN 978-80-225-4903-5.