Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 274  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0020221^"
 1. KORDOŠOVÁ, Alena. Vplyv koronakrízy na výnosy z daní samosprávnych krajov. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 28-34 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. KORDOŠOVÁ, Alena. The Impact of the Corona Crisis on Profit or Loss of Self-Governing Regions. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 53-57 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. LOPATKOVÁ, Angelika. Význam zásob vo vybraných účtovných jednotkách : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. PÖTHE, Dóra. Účtovné knihy vo vývoji účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. JANOŠKOVÁ, Natália. Uplatnenie akruálneho princípu vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. BAČOVÁ, Nikoleta. Majetok, záväzky, výnosy, náklady, príjmy a výdavky v účtovnej závierke a finančných výkazoch vybraných účtovných jednotiek verejnej správy : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. KULHÁŇOVÁ, Simona. Možnosti kooperácie neziskových účtovných jednotiek pri realizácii projektov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. REZÁKOVÁ, Terézia. Postavenie účtovnej jednotky ako sociálneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. DLUGOŠOVÁ, Mária. Analytická evidencia vo vývoji účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 36 s.
  kniha

  kniha

 10. KORDOŠOVÁ, Alena. The Impact of the Coronavirus Crisis on the Recipients of the Share of the Tax Paid. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 68-72 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.