Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEVULOVÁ, Lenka. Transfery z Európskej únie v účtovníctve vybraných subjektov verejnej správy : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 2. KOLEČAVOVÁ, Ivana. Analýza vybraných položiek prehľadu peňažných tokov a ich vplyv na jeho zostavenie : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 3. HOMOLA, Lukáš. Tvorba a použitie rezerv v účtovníctve podnikateľov na základe zásady opatrnosti na riziká a straty : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 4. VOJTKOVÁ, Dorota. Osobitosti účtovníctva štátnych príspevkových organizácií v zdravotníckom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 5. KORDOŠOVÁ, Alena. Institution of Beneficent Advertisement. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 63-67.
  článok

  článok


 6. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek : príklady a úlohy. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Danica Fajnorová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 90 s. [5,4 AH]. ISBN 978-80-225-4482-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 2]

 7. HRUBINA, Daniel. Účtovné zobrazenie krátkodobých záväzkov vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha


 8. JOŠTOVÁ, Lenka. Účtovné zobrazenie dlhodobého hmotného majetku vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 9. VÁLENTOVÁ, Sandra. Účtovné zobrazenie zásob vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2017. 36 s.
  kniha

  kniha


 10. KORONCZIOVÁ, Michaela. Účtovné zobrazenie krátkodobých pohľadávok vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha