Výsledky vyhľadávania

 1. KORDOŠOVÁ, Alena. Social Enterprise as a Specific Accounting Entity. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 82-86.
  článok

  článok

 2. ŠTEVULOVÁ, Lenka. Transfery z Európskej únie v účtovníctve vybraných subjektov verejnej správy : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. HOMOLA, Lukáš. Tvorba a použitie rezerv v účtovníctve podnikateľov na základe zásady opatrnosti na riziká a straty : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. KOLEČAVOVÁ, Ivana. Analýza vybraných položiek prehľadu peňažných tokov a ich vplyv na jeho zostavenie : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. VOJTKOVÁ, Dorota. Osobitosti účtovníctva štátnych príspevkových organizácií v zdravotníckom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. KORDOŠOVÁ, Alena. Institution of Beneficent Advertisement. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 63-67.
  článok

  článok

 7. KORDOŠOVÁ, Alena. Charitatívna lotéria a charitatívna reklama v neziskových účtovných jednotkách. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 183-190 online.
  článok

  článok

 8. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek : príklady a úlohy. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Danica Fajnorová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 90 s. [5,4 AH]. ISBN 978-80-225-4482-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 9. KORDOŠOVÁ, Alena. Majetková podstata neziskových účtovných jednotiek. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 41-51 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BRÁZDOVÁ, Miriama. Osobitosti účtovníctva spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha