Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURINOVÁ, Ivona. Stimulácia podnikateľských subjektov prostredníctvom daňového odpisovania majetku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 145-155 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 2. ĎURINOVÁ, Ivona. Vývojové trendy v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 170-179 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 3. ĎURINOVÁ, Ivona - TAČAROVÁ, Natália. Development of Tax Stimulation and Business Environment in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. III. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 101 s. VEGA 1/0569/18. ISBN 978-80-210-9755-1.
 5. HORVÁTH, Tomáš. Optimalizácia zdanenia a jej aspekty : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. KUBOVČÍKOVÁ, Lenka. Efektívnosť výberu daní v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Jánošová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte daňového systému SR : učebný text. Recenzenti: Helena Majdúchová, Ján Tamáš. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 91 s. [5,11 AH]. ISBN 978-80-225-4776-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ĎURINOVÁ, Ivona. Významné zmeny v oblasti zdaňovania príjmov v SR. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 12-19 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 9. TOMOVÁ, Sofia. Porovnanie zdaňovania spoločností vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2020. 92 s.
  kniha

  kniha

 10. BADINKA, Róbert. Zdaňovanie motorových vozidiel v SR a vo vybraných štátoch EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha