Výsledky vyhľadávania

 1. TRIZULIAKOVÁ, Erika. Využitie marketingu v zdravotníckych kampaniach zameraných na osvetu : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2020. 95 s.
  kniha

  kniha

 2. CVIKOVÁ, Lucia. Interim manažment : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. HULA, Róbert. Stratégia vzdelávania poradcov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. MELIŠKOVÁ, Natália. Manažment znalostí ako determinant efektivity marketingových a obchodných procesov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČOVÁ, Kristína. Stratégia zamestnávateľskej značky : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. NÉMETHOVÁ, Ivana. Interný marketing vo firme : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. HANULÁKOVÁ, Eva. Spotrebiteľské správanie a elektromobilita. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 55-65 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 8. Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. Zostavil: Milan Oreský ; recenzenti/Reviewers: Eva Hanuláková, Peter Drábik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 110 s. [7,782 AH]. VEGA 1/0587/19. ISBN 978-80-225-4771-0.
 9. KUKURA, Marek - VERNEROVÁ, Dominika. Vnímanie udržateľného marketingu slovenskými spotrebiteľmi. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 36-45 online.
  článok

  článok

 10. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané problémy v oblasti udržateľnej módy. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 46-54 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok