Výsledky vyhľadávania

 1. PRAJ, Henrich. Značka poradenskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. HIROŠOVÁ, Beáta. Význam budovania značky a brandingu pri komunikačnej stratégii firmy : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. KLAČANSKÁ, Kristína. Marketing orientovaný na deti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. KĽÚČIKOVÁ, Adela. Uplatnenie marketingu v obehovej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 99 s.
  kniha

  kniha

 5. GELETOVÁ, Katarína. Interné public relations : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTEVOVE, Zuzana. Návrh marketingového programu v oblasti zdravotníctva : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. OSUSKÁ, Karin. Vnímanie podnikovej kultúry vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 8. MICHALENKO, Richard. Marketingová stratégia pri uvádzaní produktu na trh : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. KŇAZEOVÁ, Lujza. Externé public relations : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. VÁVRA, Marián. Pozície poradcov v činnosti poradenskej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha