Výsledky vyhľadávania

 1. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 : vplyv európskej hospodárskej politiky na Slovensko v kontexte slovenského predsedníctva v Rade EÚ : [zborník z konferencie : Bratislava 4. apríl 2016]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. 104 s. ISBN 978-80-88946-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. SIVÁK, Rudolf. Development of the Slovak economy in 2015 and expectations for 2016. In Views of the Slovak economy in 2016. Conference. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts : conference : Bratislava, Economic university, 4.4.2016. - Bratislava : Slovak statistical and demographic society, 2016. ISBN 978-80-88946-71-7, p. 38-43.
  článok

  článok

 3. Views of the Slovak economy in 2016. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts: impact European economic policy in the context of the Slovakia Slovak EU presidency. Reviewed by: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-71-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. CHAJDIAK, Jozef. Vybrané podúlohy finančnej analýzy. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2016. ISSN 1338-5127, 2016, roč. 8, č. 2, s. 177-188.
  článok

  článok

 5. CHAJDIAK, Jozef - GLATZ, Mária - MIŠOTA, Branislav. Analysis of sales – effect of the price changes, and Paret‘s analysis of sales. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 383-392 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. CHAJDIAK, Jozef. Pohľad na vybrané aspekty štruktúry ekonomiky v roku 20101. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 31-36. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  článok

  článok

 7. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. 92 s. ISBN 978-80-88946-67-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. CHAJDIAK, Jozef. Ukazovateľ konkurencieschopnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 33-43. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  článok

  článok

 9. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2015-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISBN 978-80-88946-67-0, s. 45-55. VEGA 2/0181/15, VEGA 2/0132/14.
  článok

  článok

 10. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok