Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Rudolf. Development of the Slovak economy in 2015 and expectations for 2016. In Views of the Slovak economy in 2016. Conference. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts : conference : Bratislava, Economic university, 4.4.2016. - Bratislava : Slovak statistical and demographic society, 2016. ISBN 978-80-88946-71-7, p. 38-43.
  článok

  článok

 2. CHAJDIAK, Jozef. Vybrané podúlohy finančnej analýzy. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2016. ISSN 1338-5127, 2016, roč. 8, č. 2, s. 177-188.
  článok

  článok

 3. CHAJDIAK, Jozef - GLATZ, Mária - MIŠOTA, Branislav. Analysis of sales – effect of the price changes, and Paret‘s analysis of sales. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 383-392 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 : vplyv európskej hospodárskej politiky na Slovensko v kontexte slovenského predsedníctva v Rade EÚ : [zborník z konferencie : Bratislava 4. apríl 2016]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. 104 s. ISBN 978-80-88946-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Views of the Slovak economy in 2016. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts: impact European economic policy in the context of the Slovakia Slovak EU presidency. Reviewed by: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-71-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. 92 s. ISBN 978-80-88946-67-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. CHAJDIAK, Jozef. Ukazovateľ konkurencieschopnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 33-43. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  článok

  článok

 8. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2015-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISBN 978-80-88946-67-0, s. 45-55. VEGA 2/0181/15, VEGA 2/0132/14.
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef. Koeficient konkurencieschopnosti. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2015. ISSN 2336-2561, 2015, č. 2, s. 54-64.
  článok

  článok

 10. CHAJDIAK, Jozef. Konštrukcia vybraných mier konkurencieschopnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 5, s. 16-21. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209859/fss0515.pdf>
  článok

  článok