Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Modification of Educational Product Content in Interdisciplinary Approach to Further Professional Education. Reviewers: Jozef Králik, Katarzyna Bocheńska-Włostowska ... [et al.]. 1st Edition. Warszawa : Pedagogium Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie, 2019. [103 s.] [7,60 AH]. KEGA 014EU-4/2016. ISBN 978-83-62902-32-3.
 2. BREVENÍKOVÁ, Daniela et al. Application Possibilities of Social Networks in Personnel Marketing. Reviewers: Pavol Kita, Jozef Králik, Miroslava Szarková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. 79 s. [6,06 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-046-9.
 3. BREVENÍKOVÁ, Daniela. On the Waves of Brexit. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 591-601 online.
  článok

  článok

 4. PLASKÚROVÁ, Michaela. Nonverbal Communication: Nonverbal Behaviour of Public Speakers : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Breveníková. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. The Role of Text Analysis in Translation. In CBU International Conference Proceedings 2019. Innovations in Science and Education. CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education. - Prague : CBU Research Institute, 2019. ISBN 978-80-907722-0-5. ISSN 1805-997X, s. 617-622.
  článok

  článok

 6. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Interdisciplinarity and Creativity as Principles of Conducting Research in Applied Linguistics at Higher Education Institutions. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 27-36 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. BENČIKOVÁ, Dana - MALÁ, Denisa. Communication Across Cultures for Future Managers. Reviewers: Daniela Breveníková, Jaroslav Ďaďo. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 243 s. ISBN 978-80-557-1467-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Career Guidance Services in Employer Entities and Life-Long Education. In NORDSCI 2018. Conference. NORDSCI 2018 : Nordsci Conference Proceedings on Social Sciences, 17-19 July 2018, Helsinki, Finland. - Sofia : Saima Consult, 2018. ISBN 978-619-7495-00-3. ISSN 2603-4107, pp. 245-253.
  článok

  článok

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Analysis of Educational Needs - Starting Point for Identifying the Needs of Further Professional Education in Businesses. - registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2018 (Part II.) : Proceedings of the International Scientific Conference, January 30–31, 2018, (Hradec Králové, Czech Republic). - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018. ISBN 978-80-7435-701-5. ISSN 2464-6059, pp. 43-56. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Education of Individuals in the System of Further Corporate Education. - registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 3, pp. 742-750 online.
  článok

  článok