Výsledky vyhľadávania

 1. ŠNIRCOVÁ, Jana. Superodpočet - štátna podpora financovania podnikového výskumu a vývoja alebo daňová pasca? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 3, s. 27-38.
  článok

  článok

 2. ŠNIRCOVÁ, Jana. Elektrotechnický priemysel na Slovensku: ako zvládol desaťročie turbulentných zmien v ekonomike? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2018. ISSN 1335-5813, 2018, roč. 18, č. 2, s. 4-12.
  článok

  článok

 3. KOTULIČ, Rastislav - KIRÁLY, Peter - RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Finančná analýza podniku. Lektori 1. vydania: Jana Šnircová, František Kalouda. 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 227 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-888-1. [Počet ex. : 23, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. ŠNIRCOVÁ, Jana. Tvoria slovenské priemyselné podniky vo svojom podnikaní novú hodnotu? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 1, s. 4-13.
  článok

  článok

 5. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzovali: Anna Šlosárová, Jana Marková. 9. aktual. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 487 s. [30,02 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-22-5. [Počet ex. : 22, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 6. STRIŽENCOVÁ, Michaela. [Recenzia na publikáciu Finančno-ekonomická analýza podniku Praktikum]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 123 CD-ROM. Recenzia na: Finančno-ekonomická analýza podniku : praktikum (finančná analýza) / Alena Tóthová, Ladislav Nagy, Pavel Škriniar ; recenzovali: Karol Zalai, Jana Šnircová. 1. vyd. - Bratislava : Sprint 2, [2014]. - ISBN 978-80-89710-01-0.
  článok

  článok

 7. PETRÁŠ, Rastislav - ŠNIRCOVÁ, Jana. Crowdfunding ako alternatívna forma financovania malých podnikov. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2014. ISSN 1335-5813, Jar 2014, roč. 14, č. 1, s. 8-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0184772/FM-JAR-2014.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠKRINIAR, Pavel. [Finančno-ekonomická analýza podniku]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1336-3301, 2014, roč. 11, č. 3, s. 114. Recenzia na: Finančno-ekonomická analýza podniku / Karol Zalai a kolektív ; recenzenti: Anna Šlosárová, Jana Marková. 8. preprac. a rozšír. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2013. - ISBN 978-80-89393-80-0.
  článok

  článok

 9. TÓTHOVÁ, Alena - NAGY, Ladislav - ŠKRINIAR, Pavel. Finančno-ekonomická analýza podniku : praktikum (finančná analýza). Recenzovali: Karol Zalai, Jana Šnircová. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, [2014]. 255 s. [14,30 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-01-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 10. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzenti: Anna Šlosárová, Jana Marková. 8. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 453 s. [27,46 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-80-0. [Počet ex. : 30, z toho voľných 18, prezenčne 6]