Výsledky vyhľadávania

 1. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ILLÉSOVÁ, Beáta. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. JAKUBEC, Marek. Cenotvorba firmy a stanovenie cenových stratégií v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 4. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonómia : oligopoly a regulované monopoly. Recenzenti: Miroslav Grznár, Marián Goga. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 230 s. [12,11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-765-5. [Počet ex. : 24, z toho voľných 7, prezenčne 11]

 5. GSCHWANDTNER, Michael - FENDEKOVÁ, Eleonora. Impact of regulation on medical device producers : monograph. Recenzenti/Reviewers: Anita Romanová, Karol Achimský, Petr Fiala. 1st edition. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 111 s. [5,6 AH]. ISBN 978-80-89553-53-2.

 6. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Nora Grisáková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [47 s., 2,67 AH]. VEGA 1/0697/15. ISBN 978-80-225-4397-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. KOVALČÍK, Marek. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 8. ROSOLOVÁ, Miriama. Cenotvorba firmy a stanovenie cenových stratégií v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠTURMANOVÁ, Martina. Cenové rozhodovanie podniku v súčasných ekonomických podmienkach : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. BITTÓ, René. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha