Výsledky vyhľadávania

 1. FENDEKOVÁ, Eleonora. Komparácia teoretických koncepcií cenotvorby na trhoch dokonalej a nedokonalej konkurencie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 2, s. 29-41 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 2. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Cenová diskriminácia ako efektívny nástroj cenotvorby v podmienkach nedokonalej konkurencie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 156-167 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 3. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Optimality Conditions in Behavior Optimization Model of Consumers in the Network Industries Markets. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 427-432 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 4. FENDEKOVÁ, Eleonora. Price as an Analytical Tools for Creation Microeconomic Equilibrium in the Market of Imperfect Competition. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 120-127 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 5. ŠUSTEKOVÁ, Petra. Cenové rozhodovanie firmy v súčasných ekonomických podmienkach : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. TOMASICH, Ján. Cenotvorba firmy a stanovenie cenových stratégii v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. HRONČEK, Lukáš. Cenová politika firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 8. FENDEKOVÁ, Eleonora. Analytické prístupy k cenovej regulácie monopolu – podpora rozvoja ekonomiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 131-137 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 9. DEHGHANI, Arman - FENDEKOVÁ, Eleonora - MARKOVIČ, Peter. Performance Measurement of Occupational Safety and Health Management. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 107-113 online. VEGA 1/0368/19 (75%), VEGA 1/0066/17 (25%).
  článok

  článok

 10. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Utilizing of Microeconomic and Optimization Models in Protection and Formation of Competitive Environment in Slovakia. In EURO 2018. European Conference on Operational Research and Management Science. EURO 2018 - Valencia : Technical Program : [29th European Conference on Operational Research and Management Science : July 8-11, 2018, Valencia]. - [Valencia] : [European Association of Operational Research Society], [2018], pp. 351 online.
  článok

  článok