Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTURC, Boris - PILCH, Ctibor. Finanční matematika. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Petr Červínek. 1. vydání. Brno : Yotta, 2020. [67 s.] [3,3 AH]. ISBN 978-80-270-8779-2.
 2. ČVERHOVÁ, Juliána. Vybrané odchýlky od racionality na reálnom finančnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. KLIMKOVÁ, Viktória. Správa osobných financií ako súčasť finančnej gramotnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. MIKOLAJOVÁ, Damiána. Manažment úverového rizika vo vybraných komerčných bankách : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. PILCH, Ctibor. Risk Tolerance and Anchoring. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-12] online.
  článok

  článok

 6. PILCH, Ctibor. Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-12] online.
  článok

  článok

 7. ŠTURC, Boris - PILCH, Ctibor. Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. [1-8] online.
  článok

  článok

 8. GAŠPARÍKOVÁ, Elena. Spoločensky zodpovedné investovanie a morálny hazard : diplomová práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. LOVIČ, Michal. Pyramídové hry ako riskantná finančná investícia : diplomová práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. PILCH, Ctibor. Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok