Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 419  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0020645^"
 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Formal and Informal Tools for the Protection of Intellectual Property Rights in Creative Industries in Central European Countries. In Annual Global Business Conference. Reshaping Customer-Oriented Business. Global Business Conference 2022 Proceedings : Reshaping Customer-Oriented Business. - Zagreb : Innovation Institute, 2022. ISSN 1848-2252, pp. 75-86 online. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 2. SKORKOVÁ, Zuzana. [Katarína Remeňová – Helena Majdúchová – Jakub Kintler: Princing in Creative Industry. Hamburg 2021: Verlag Dr. Kovač, 2021, 212 p., ISBN 978-3-339-12346-6]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 98-99 online. Recenzia na: Pricing in Creative Industry / Katarína Remeňová, Helena Majdúchová, Jakub Kintler ; Reviewers: Ľuboslav Szabo, Lilia Dvořáková. 1st Edition. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. - ISBN 978-3-339-12346-6.
  článok

  článok

 3. MAJDÚCHOVÁ, Helena - ŠTETKA, Peter. Oceňovanie družstevných podielnických listov. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV.. Medzinárodný vedecký seminár. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV : zborník vedeckých statí: 14. medzinárodný vedecký seminár. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4937-0, s. 46-52.
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena - MATTOŠ, Boris. Sustainability Reporting Based on the CSRD Directive. In Strengthening the Position of Institutionalized Sustainable Development and Inclusion by Supporting Agenda 2030 Research and Education and Inclusive Diversity Behavior : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University, 2022. ISBN 978-80-280-0182-7, pp. 32-45. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  článok

  článok

 5. MAJDÚCHOVÁ, Helena - DUBCOVÁ, Gabriela. Measuring the Effectiveness of a Nonprofit Organisation. In Strengthening the Position of Institutionalized Sustainable Development and Inclusion by Supporting Agenda 2030 Research and Education and Inclusive Diversity Behavior : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University, 2022. ISBN 978-80-280-0182-7, pp. 93-101. KEGA 019EU-4/2022 (50%), VEGA 1/0836/21 (50%).
  článok

  článok

 6. MAJDÚCHOVÁ, Helena - ŠTETKA, Peter. Share of Intellectual Property Rights on Innovation Activities in Creative Industries in Slovak and Czech Republic. In Sustainable Business Development Perspectives 2022 : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0197-1, pp. 161-173. VEGA 1/0582/22 (50%), VEGA 1/0646/20 (50%).
  článok

  článok

 7. REMEŇOVÁ, Katarína - MAJDÚCHOVÁ, Helena - KINTLER, Jakub. Význam ľudského kapitálu v podnikoch kreatívneho a kultúrneho priemyslu v Európe. In Medzisektorové dimenzie podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu I. : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-127-5, s. 65-75. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 8. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte daňového systému SR : učebný text. Recenzenti: Helena Majdúchová, Ján Tamáš. 5. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. CD-ROM 99 s. [5,36 AH]. ISBN 978-80-225-5010-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov právnických osôb v kontexte daňového systému SR : učebný text. Recenzenti: Helena Majdúchová, Ján Tamáš. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. CD-ROM 99 s. [5,608 AH]. ISBN 978-80-225-5011-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ŠESTÁKOVÁ, Simona. Výpočet ušlého zisku a skutočnej škody pre vybraný podnik : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2022. 79 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.