Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Innovations in the Creative Industry Entities. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte daňového systému SR : učebný text. Recenzenti: Helena Majdúchová, Ján Tamáš. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 86 s. [4,725 AH]. ISBN 978-80-225-4693-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. HANULIAK, Matej. Opodstatnenosť a význam transferu technológii v podnikateľskej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SEDLÁKOVÁ, Iveta. Úvahy a návrhy k znaleckému posudku v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. ISBN 978-80-554-1584-0, s. 60-68 online.
  článok

  článok

 5. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Definition of the essence of Creative and Cultural Industries and Its Position in the Economy of the EU Countries. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 304-311 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 6. BOSÁČIK, Emil. Výpočet ušlého zisku a škody pre vybraný podnik : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [272 s.] [16,1 AH]. ISBN 978-80-571-0035-5. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 4]
 8. HOLOS, Daniel. Ohodnotenie vyrovnacieho podielu v družstve : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. BARTEKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Evaluation of the Policies Supporting Cultural and Creative Industries in the Slovak Republic. In European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9337-9, pp. 30-39 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. BARTEKOVÁ, Mária - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Performance Potential and Development of Creative Industry: The Case of Slovakia. In IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. International Conference. IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain). - Norristown : IBIMA, 2019. ISBN 978-0-9998551-2-6, pp. 5895-5902 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok