Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁKOVÁ, Vladimíra. Vývoj cien nehnuteľností vo väzbe na vývoj hospodárstva SR : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 2. ĎURICOVÁ, Kristína. Zavádzanie inovácií ako nástroja na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 3. BOCIANOVÁ, Róberta. Tvorba pridanej hodnoty ako spôsob udržania si konkurencieschopnosti : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 4. ČIŽNÁROVÁ, Karolína. Start-up ako generátor hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 5. MAJDÚCHOVÁ, Helena - GAJDOVÁ, Denisa - JANČOVIČOVÁ, Monika. Duševné vlastníctvo ako generátor inovácií. In Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. [1] CD-ROM.
  článok

  článok


 6. GAJDOVÁ, Denisa - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Financial Sustainability Criteria and their testing in the conditions of the Slovak Non-Profit Sector. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Contemporary Economics. - Warsaw : University of Finance and Management. ISSN 2300-8814, 2018, vol. 12, no. 1, pp. 33-56.
  článok

  článok


 7. 7.Úvod

  MAJDÚCHOVÁ, Helena. Úvod. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4532-7, s. 5 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SEDLÁKOVÁ, Iveta. Súčasné legislatívne zmeny znaleckej činnosti na Slovensku a možnosti ich ďalšieho vývoja. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4532-7, s. 64-74 CD-ROM. VEGA 1/0857/16 (100%).
  článok

  článok


 9. JANČOVIČOVÁ, Monika. Determinanty inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2018. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. DEÁKOVÁ, Stanislava - KUFELOVÁ, Iveta - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie : pracovný zošit. Recenzovali: Kajetána Hontyová, Štefan Majtán. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 257 s. [12,93]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-899-7. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 2]