Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Innovations in the Creative Industry Entities. - Registrovaný vo: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. HUBINOVÁ, Hana. Hodnotenie motivačných nástrojov v podniku pôsobiacom v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. MIKLOVIČOVÁ, Katarína. Hodnotenie možností a využitia zdrojov financovania v odvetví kreatívneho a kultúrneho priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. REPKOVÁ, Eva. Špecifiká riadenia, motivácie a hodnotenia ľudských zdrojov v subjektoch kultúrneho a kreatívneho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2020. 96 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠIMČÁK, Matúš. Diagnostika životného cyklu podniku pôsobiacom v odvetví kreatívneho a kultúrneho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Ochrana práv duševného vlastníctva v podnikoch kreatívneho priemyslu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 75-83 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti subjektov kreatívneho priemyslu v segmente vydavateľskej činnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 356-363 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 8. HRAJNOHOVÁ, Alžbeta. Hodnotenie vybraných finančných ukazovateľov subjektov kreatívneho a kultúrneho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. SLEZIAK, Samuel. Stanovenie ušlého zisku a škody pre vybraný podnik : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. BELKOVICSOVÁ, Daša - BUKOVOVÁ, Sylvia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Aktuálne ekonomicko-finančné problémy domácností SR v súčasnej globalizovanej ekonomike. Recenzentky: Helena Majdúchová, Dagmar Bednáriková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 186 s. [14,09 AH]. VEGA 1/0215/18. ISBN 978-80-225-4755-0.