Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s., [26,94 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-806-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 26, prezenčne 3]

 2. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy. Recenzovali: Štefan Majtán, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 302 s. [13,5 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-804-1. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 3]

 3. GAJDOVÁ, Denisa - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Financial Sustainability Criteria and their testing in the conditions of the Slovak Non-Profit Sector. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Contemporary Economics. - Warsaw : University of Finance and Management. ISSN 2300-8814, 2018, vol. 12, no. 1, pp. 33-56.
  článok

  článok


 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Quantification of the systematic risk in industries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 7, s. 602-617. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 5. RYBÁROVÁ, Daniela - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Vplyv analýzy citlivosti na hodnotenie rizika projektov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 892-898 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 6. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Inovácie ako kľúčový indikátor konkurencieschopnosti podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 398-405 CD-ROM. VEGA 1/0857/16 (50%), VEGA č. 1/0784/15 (50%).
  článok

  článok


 7. PAVLIČKO, Vladimír. Výpočet ušlého zisku a škody pre vybraný podnik : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 8. JANOVIČOVÁ, Sabina. Sociálne inovácie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 9. MIKOLÁŠKOVÁ, Martina. Zavádzanie inovácií ako nástroja na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2017. 95 s.
  kniha

  kniha


 10. MATEJKA, Eduard. Sociálne inovácie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha