Výsledky vyhľadávania

 1. LISÝ, Ján. The Impact of Fiscal and Monetary Policy on Economic Growth and Cyclical Development of Economy. In New Trends, Strategies and Structural Changes in Emerging Markets. International Conference. New Trends, Strategies and Structural Changes in Emerging Markets : Conference Proceedings of VII International Conference, Moscow, May 29-31, 2018. - Moscow : RUDN University, 2018. ISBN 978-5-209-08757-1, pp. 88-90. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 2. LOBODÁŠOVÁ, Barbora. Sociálno-ekonomické a právne aspekty migračnej a utečeneckej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lisý. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 3. LISÝ, Ján. The Impact of Fiscal and Monetary Policy on Economic Growth and Cyclical Development of the Economy. In RUDN Journal of Economics. - Moscow : Peoples Friendship University of Russia. ISSN 2408-8986, 2018, vol. 26, no. 3, pp. 439-445. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 4. LISÝ, Ján. Effectiveness of Fiscal and Monetary Policy in Relation to the Macroeconomic Development in some EU Countries in 2004 - 2017. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 281-288 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 5. LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - VONGREJ, Marián. Dejiny ekonomických teórií. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 360 s. [22 AH]. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032. ISBN 9788075980809. [Počet ex. : 45, z toho voľných 0, prezenčne 28]

 6. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 1. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 263 s. [8,17 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-893-5. [Počet ex. : 45, z toho voľných 22, prezenčne 22]

 7. LISÝ, Ján. Vplyv výkonnosti ekonomiky na nezamestnanosť a sociálnu nerovnosť. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 86-93 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 8. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 2. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 231 s. [5,95 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-895-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 14, prezenčne 22]

 9. TÓTHOVÁ, Ivana. Ekonomické a právne aspekty offshoringu : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lisý. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha


 10. POLÁKOVÁ, Zdenka. Neistota monetárnej politiky a jej účinky na finančný trh. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok