Výsledky vyhľadávania

 1. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Ohodnocovanie, financovanie a post akvizičná integrácia podnikov. In Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty. - České Budějovice : VŠERS, 2018. ISBN 978-80-7556-031-5, s. 73-81 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 2. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné trhy a modely ich predikcií. Recenzovali: Anna Polednáková, Mária Režňáková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 128 s. [6,39 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-7598-155-4.

 3. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Vplyv segmentácie trhu na náklady kapitálu podniku. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4558-7, s. 42-48. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 4. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Meranie výkonnosti portfólia. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 4-11. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 5. FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Kvantifikácia vzťahu rizika a výnosnosti kapitálu. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 12-21. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 6. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Úvery podnikov za rok 2017 a politika obozretnosti. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 22-30.
  článok

  článok


 7. HAJNIKOVÁ, Tatiana et al. Comparative Transfer Pricing Model "Best - Practice - Model". In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 31-43. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


 8. HARUMOVÁ, Anna - KOVÁČ, Branislav - MÓŽIOVÁ, Darina. International Tax Planning Regulation. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 44-54. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


 9. HYRÁNEK, Eduard. Stručná deskripcia princípu merania výkonnosti pomocou HGN. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 55-64.
  článok

  článok


 10. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Možnosti hodnotenia podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti krajín. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 65-75. VEGA 1/0404/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok