Výsledky vyhľadávania

 1. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Ohodnocovanie, financovanie a post akvizičná integrácia podnikov. In Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. - České Budějovice : VŠERS, 2018. ISBN 978-80-7556-031-5, s. 73-81 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 2. KRÁSNA, Slávka. Procesy tvorby pracovných miest v podnikoch ako kľúčové činnosti v personálnom marketingu a v personálnom manažmente. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 40-48.
  článok

  článok


 3. BARIČIČOVÁ, Ľubica. Vybrané aspekty uplatnenia v profesii policajta. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 49-60.
  článok

  článok


 4. LASTOVECKÝ, Erik. Fúzie a akvizície spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Anna Polednáková. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. Redakčné a zostaviteľské práce: Anna Polednáková ; recenzenti: Jaroslav Kita, Pavel Škriniar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 60 s. [3,2 AH]. VEGA 1/0662/15. ISBN 978-80-225-4471-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Predslov. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 4-5.
  článok

  článok


 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Post akvizičná etapa v integrácii podnikov. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 6-11. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 8. SZARKOVÁ, Miroslava. Hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 12-22. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 9. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Budovanie značky zamestnávateľa ako efektívne riešenie prilákania a udržania si kvalitnej pracovnej sily v podniku. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 23-28. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 10. KOVÁČIKOVÁ, Kristína. Znižovanie fluktuácie prostredníctvom budovania zamestnávateľskej značky spoločnosti. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 29-33. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok