Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela - STEINHAUSER, Dušan. Foreign Trade as a Tool to Strengthen the EU’s Competitiveness Against China (a Case of the Service Sector). - Registrovaný: Web of Science. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 129-151 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 2. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. EU Fossil Fuel Imports and Changes After Ukrainian Crisis. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 3. KOPCSAYOVÁ, Iris - BALÁŽ, Peter. Kontaminovaná ropa môže vyvolať reťazovú reakciu. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2019. ISSN 1335-4051, 27. apríla 2019, roč. 29, č. 98, s. 8-9.
  článok

  článok

 4. KOVÁČ, Kristián. Expanzia automobilového priemyslu v Čínskej ľudovej republike a jeho konzekvencie pre ekonomické záujmy Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. LI, Yuanxin. Jüan (RMB) a jeho vplyv na vývoj medzinárodného obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. BALÁŽ, Peter. Históriu píšu víťazi alebo...? In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 13-20.
  článok

  článok

 7. BALÁŽ, Peter - BAYER, Juraj. Energy Prices and their Impact on the Competitiveness of the EU Steel Industry. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 5, s. 547-566. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 8. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - BOROVSKÁ, Zuzana. Is the Current Foreign Trade Policy of the USA a Threat or an Opportunity for the Export of the European Union? In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 11-21 CD-ROM. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - DRIENIKOVÁ, Kristína - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Impact of the Geopolitical Changes on the EU Foreign Trade Relations with Selected Territories : Implications for the Slovak Economy. Reviewers: T.M. Isachenko, Peter Baláž. 1st Edition. Saint Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019. 246 s. [15,5 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-5-288-05988-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Recenzenti: Peter Knapik, Zuzana Silná. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 304 s. [27,62 AH]. Economics. VEGA 1/0897/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-89710-51-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 1, prezenčne 3]