Výsledky vyhľadávania

 1. TOMA, Branislav - BALÁŽ, Peter. Baláž: Biznis za česť Trump nevymení. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 20. októbra 2018, roč. 28, č. 242, s. 8.
  článok

  článok


 2. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Zahraničnoobchodná expanzia Číny a jej dosahy na presadzovanie ekonomických záujmov Európskej únie (na príklade vybraného odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. HUCÍK, Michal. Vývoj medzinárodného obchodu v období po roku 2010 a jeho vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 4. MILOTA, Tomáš. Vplyv expanzie čínskej ekonomiky na medzinárodné komoditné trhy – konzekvencie pre ekonomiku EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 113 s.
  kniha

  kniha


 5. BALÁŽ, Peter. Búrka v lyžičke vody. In United Life. - [Bratislava] : Multibrand, 2018. ISSN 1339-4304, 2018, roč. 7, č. 1, s. 12-13.
  článok

  článok


 6. GALOVSKÁ, Marcela. European Integration in the Context of the European Single Market. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 302-309.
  článok

  článok


 7. BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela - BRONČEK, Juraj. The One Belt One Road project – an Instrument to Globalize the World Economy the Chinese Way. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 1-10 CD-ROM. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 8. BALÁŽ, Peter. Čína rastie nad očakávania. In United Life. - [Bratislava] : Multibrand, 2018. ISSN 1339-4304, 2018, roč. 7, č. 12, s. 12-13.
  článok

  článok


 9. BOROVSKÁ, Zuzana. Analýza medzinárodnej pozície Iránu - možnosti pre uplatnenie produkcie slovenských firiem : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 106 s.
  kniha

  kniha


 10. GERNÁT, Peter. [Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív]. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-3 online. Recenzia na: Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív / Peter Árendáš, Božena Chovancová, Katarína Gachová, Ľuboš Pavelka ; recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. - ISBN 978-80-7598-186-8.
  článok

  článok