Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. EU Fossil Fuel Imports and Changes After Ukrainian Crisis. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 2. BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela - STEINHAUSER, Dušan. Foreign Trade as a Tool to Strengthen the EU’s Competitiveness Against China (a Case of the Service Sector). - Registrovaný: Web of Science. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 129-151 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 3. KOPCSAYOVÁ, Iris - BALÁŽ, Peter. Kontaminovaná ropa môže vyvolať reťazovú reakciu. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2019. ISSN 1335-4051, 27. apríla 2019, roč. 29, č. 98, s. 8-9.
  článok

  článok

 4. KOVÁČ, Kristián. Expanzia automobilového priemyslu v Čínskej ľudovej republike a jeho konzekvencie pre ekonomické záujmy Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. LI, Yuanxin. Jüan (RMB) a jeho vplyv na vývoj medzinárodného obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - BOROVSKÁ, Zuzana. Is the Current Foreign Trade Policy of the USA a Threat or an Opportunity for the Export of the European Union? In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 11-21 CD-ROM. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 7. BALÁŽ, Peter. Históriu píšu víťazi alebo...? In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 13-20.
  článok

  článok

 8. BALÁŽ, Peter - BAYER, Juraj. Energy Prices and their Impact on the Competitiveness of the EU Steel Industry. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 5, s. 547-566. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 9. BOROVSKÁ, Zuzana - BALÁŽ, Peter. Iran´s International Position and Its Relations with the EU (SR) in the Context of the Awakening New Silk Road. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 34-45 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 10. BALÁŽ, Peter - BRONČEK, Juraj. The Effect of Real Effective Exchange Rate on Bilateral Trade between China and the EU. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 24-33 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok