Výsledky vyhľadávania

 1. GREŇO, Jozef. Vybrané možnosti využitia znaleckého posudku v podnikateľskej činnosti podniku. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2002. ISSN 1335-4582, máj 2002, roč. 4, č. 10, s. 9-15.
  článok

  článok

 2. GREŇO, Jozef - MALÍK, Peter - KUBICA, Milan. Stanovenie hodnoty podniku : na účely zákona o konkurze a vyrovnaní, Obchodného zákonníka, Exekučného zákona. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2000. [207] s. ISBN 80-8057-287-9.
 3. SATKOVÁ, Blanka et al. Podnikové hospodárstvo : praktikum. 2. prepr. a dopl. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1999. 216 s. ISBN 80-225-1128-5. [Počet ex. : 8, z toho voľných 7, prezenčne 1]
 4. STRINKOVÁ, Viera et al. Riadenie hodnoty podniku. Bratislava : SPRINT vfra, 1999. 232 s. Nová ekonómia. ISBN 80-888848-36-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. GREŇO, Jozef. Riadenie hodnoty podniku - stanovenie hodnoty podniku. Bratislava : Ekonóm, 1999. 119 s. ISBN 80-225-1115-3. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 1]
 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena et al. Analýza účinnosti dane z nehnuteľností vo väzbe na prípravu zavedenia dane z majetku, na základe jeho hodnoty : vedecko-výskumná štúdia. Bratislava, 1998. 92 s. [6,93 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. STRINKOVÁ, Viera - MIŠÍK, Vladimír - GREŇO, Jozef. Investičná politika podniku. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1997[1998]. 162 s. ISBN 80-225-0907-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. SATKOVÁ, Blanka et al. Podnikové hospodárstvo : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1997. 220 s. ISBN 80-225-0949-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 8, prezenčne 1]
 9. STRINKOVÁ, Viera - MIŠÍK, Vladimír - GREŇO, Jozef. Investičná politika podniku : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1997. 110 s. ISBN 80-225-0913-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]