Výsledky vyhľadávania

 1. ZAGORŠEK, Branislav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Firemné plánovanie : materiály na cvičenia. Recenzenti: Peter Šinský, Richard Bednár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 142 s. [8,21 AH]. ISBN 978-80-225-4575-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 2. HIRKOVÁ, Andrea. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. PJENTEKOVÁ, Michaela. Marketingová štúdia vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. KOVÁČOVÁ, Kristína. Podnikateľský plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. BABJAKOVÁ, Kristína. Návrh marketingového komunikačného mixu pre vybraný podnik s využitím progresívnych metód propagácie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. KALAUZOVÁ, Klaudia. Marketingová štúdia vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha

 7. MIHALIK, Martin. Podnikateľský plán vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. LACKO, Tibor. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠINSKÝ, Peter. Malé a stredné podniky: inovácie a strategické plánovanie. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 70-85. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok

 10. MAJTÁN, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter. Innovation and internationalization of small and medium enterpriss. In Studia Ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISSN 2083-8611, 2016, nr. 280, s. 103-115. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok