Výsledky vyhľadávania

 1. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 : vplyv európskej hospodárskej politiky na Slovensko v kontexte slovenského predsedníctva v Rade EÚ : [zborník z konferencie : Bratislava 4. apríl 2016]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. 104 s. ISBN 978-80-88946-70-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Views of the Slovak economy in 2016. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts: impact European economic policy in the context of the Slovakia Slovak EU presidency. Reviewed by: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-71-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. 92 s. ISBN 978-80-88946-67-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2015-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISBN 978-80-88946-67-0, s. 45-55. VEGA 2/0181/15, VEGA 2/0132/14.
  článok

  článok


 5. MEGYESIOVÁ, Silvia. Hospodárska štatistika. Recenzovali Jozef Chajdiak, Ján Luha. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2014. 75 s. [4,46 AH]. ISBN 978-80-85659-78-8.

 6. CHAJDIAK, Jozef. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 : pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra : 8. 4. 2014, Bratislava, Slovensko. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. 66 s. ISBN 978-80-88946-65-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2014-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 : pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra : 8. 4. 2014, Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISBN 978-80-88946-65-6, s. APVV-0541-10.
  článok

  článok


 8. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013 : [zborník] : konferencia : [13. ročník] : Bratislava 16. 4. 2013. Zostavili Jozef Chajdiak, Ján Luha, František Bernadič. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. 144 s. ISBN 978-80-88946-62-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. LUHA, Ján - BEROVÁ, Lenka - ŽÁKOVÁ, Martina. Názory verejnosti na migrantov a ich integráciu v SR, V. ako vnímajú občania imigrantov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 3, s. 69-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168653/fss0313.pdf>
  článok

  článok


 10. 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Konferencia. 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Recenzovali: Jozef Chajdiak, Ján Luha, Peter Mach. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. 113 s. ISBN 978-80-88946-61-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]