Výsledky vyhľadávania

 1. FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 318 s. Expert. ISBN 978-80-271-0434-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FOTR, Jiří. Postupy, metody a nástroje optimalizace a řízení portfolia projektů. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934, 2016, č. 4, s. 1-16.
  článok

  článok

 3. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje. 3. přeprac. vyd. Praha : Ekopress, 2016. 474 s. ISBN 978-80-87865-33-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 4. FOTR, Jiří - SOUČEK, Ivan. Tvorba a řízení portfolia projektů : jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program. Praha : GRADA Publishing, 2015. 285 s. Expert. ISBN 978-80-247-5275-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 5. FOTR, Jiří - HNILICA, Jiří. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2014. 299 s. Expert. ISBN 978-80-247-5104-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 6. ŠVECOVÁ, Lenka - SCHOLLEOVÁ, Hana - FOTR, Jiří. Vybrané aspekty investičního rozhodování (poznatky z empirických výzkumů). In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 3, s. 125-141.
  článok

  článok

 7. FOTR, Jiří et al. Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe. Praha : GRADA Publishing, 2012. 381 s. Expert. ISBN 978-80-247-3985-4. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 6]
 8. FOTR, Jiří - SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha : Grada Publishing, 2011. 408 s. Expert. ISBN 978-80-247-3293-0. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
 9. VARCHOLOVÁ, Tatiana. [Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 3, s. 315-318. Recenzia na: Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování / Jiří Hnilica, Jiří Fotr. - Praha : Grada Publishing, 2009. - ISBN 978-80-247-2560-4.
  článok

  článok

 10. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka. Pravděpodobnostní přístupy v investičním rozhodování a jejich implementace. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2010. ISSN 1802-8934, 2010, č. 1, . Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok