Výsledky vyhľadávania

 1. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. PUŠKELOVÁ, Mária. Marketingový manažment cestovných kancelárií na medzinárodnom trhu v období nestabilného ekonomického vývoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. NOVACKÁ, Ľudmila. [Krize malých a středních podniků, příčiny a jejich řešení]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 130-131. Recenzia na: Krize malých a středních podniků, příčiny a jejich řešen / Rolínek, L. a kol. - Praha : Wolters Kluver, 2016.
  článok

  článok


 5. POLÁČKOVÁ, Jana. Zvyky a tradície v tvorbe trendovej zážitkovej ponuky produktu cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 6. FRASCH, Alexander. Informácia ako predpoklad ochrany spotrebiteľa pri predaji zájazdu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 7. TIMKO, Anton. On-line média a ich pôsobenie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 8. BANÍKOVÁ, Barbara. Ekonomické aspekty sprievodcovských služieb v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 102 s.
  kniha

  kniha


 9. KVAKOVÁ, Lenka. Brown-fields v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 10. NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovný ruch v medzinárodných súvislostiach. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : 5. mezinárodní vědecká konference, Karviná 23.-24. březen 2016 [elektronický zdroj]. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. ISBN 978-80-7510-203-4, s. 153-159 CD-ROM.
  článok

  článok