Výsledky vyhľadávania

 1. DZURKO, Viliam. Dynamické balíčky v praxi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 2. SONTÁGOVÁ, Adriána. MICE v podmienkach cestovného ruchu (V hlavnom meste SR Bratislava) : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 3. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Pôsobenie asymetrických informácií pri predaji zájazdu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 30-39 online.
  článok

  článok


 4. NOVACKÁ, Ľudmila - LITOMERICKÝ, Juraj - ČUKANOVÁ, Miroslava. Interpretácia tradícií v cestovnom ruchu. In Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-36-7, s. 315-323 online. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT.
  článok

  článok


 5. TÓTHOVÁ, Patrícia. MICE v podmienkach vybranej destinácie : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 6. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. PUŠKELOVÁ, Mária. Marketingový manažment cestovných kancelárií na medzinárodnom trhu v období nestabilného ekonomického vývoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. POLÁČKOVÁ, Jana. Zvyky a tradície v tvorbe trendovej zážitkovej ponuky produktu cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 10. TIMKO, Anton. On-line média a ich pôsobenie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha