Výsledky vyhľadávania

 1. DZURKO, Viliam. Dynamické balíčky v praxi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 2. SONTÁGOVÁ, Adriána. MICE v podmienkach cestovného ruchu (V hlavnom meste SR Bratislava) : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 3. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. TÓTHOVÁ, Patrícia. MICE v podmienkach vybranej destinácie : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 5. PUŠKELOVÁ, Mária. Marketingový manažment cestovných kancelárií na medzinárodnom trhu v období nestabilného ekonomického vývoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. POLÁČKOVÁ, Jana. Zvyky a tradície v tvorbe trendovej zážitkovej ponuky produktu cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha


 8. FRASCH, Alexander. Informácia ako predpoklad ochrany spotrebiteľa pri predaji zájazdu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 9. TIMKO, Anton. On-line média a ich pôsobenie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 10. BANÍKOVÁ, Barbara. Ekonomické aspekty sprievodcovských služieb v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 102 s.
  kniha

  kniha