Výsledky vyhľadávania

 1. Slovakia Catching-up Regions: Analysis of Destination Management System in the Prešov Region of the Slovak Republic : Analysis of the Destination Management System : Tourism Information Centers : Destination Management Organizations in the Prešov Region of Slovak Republic. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 40 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Slovakia Catching-up Regions: Unlocking the Endogenous Tourism Potential of Poloniny National Park and the Snina District. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 76 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. NOVACKÁ, Ľudmila - ČERVENKA, Peter - DRÁBIK, Peter. Marketingová stratégia destinácie Bratislavský región - destinačný marketingový manažment a jeho aplikácia. 1. vydanie. Bratislava : Selale Education Business, 2018. 166 s. [5,5 AH]. ISBN 978-80-973123-0-5.
 4. DZURKO, Viliam. Dynamické balíčky v praxi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. SONTÁGOVÁ, Adriána. MICE v podmienkach cestovného ruchu (V hlavnom meste SR Bratislava) : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 6. TÓTHOVÁ, Patrícia. MICE v podmienkach vybranej destinácie : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. NOVACKÁ, Ľudmila - LITOMERICKÝ, Juraj - ČUKANOVÁ, Miroslava. Interpretácia tradícií v cestovnom ruchu. In Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-36-7, s. 315-323 online. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT.
  článok

  článok

 8. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Pôsobenie asymetrických informácií pri predaji zájazdu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 30-39 online.
  článok

  článok

 9. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PUŠKELOVÁ, Mária. Marketingový manažment cestovných kancelárií na medzinárodnom trhu v období nestabilného ekonomického vývoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha