Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Slovakia Catching-up Regions: Analysis of Destination Management System in the Prešov Region of the Slovak Republic : Analysis of the Destination Management System : Tourism Information Centers : Destination Management Organizations in the Prešov Region of Slovak Republic. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 40 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. DOKTOROVÁ, Dominika. Manažment rizika v podniku cestovného ruchu na medzinárodnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2019. 94 s.
  kniha

  kniha

 3. KOPÁČIKOVÁ, Laura. Smart mesto a jeho vplyv na cestovný ruch v krajskom meste Trnava : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Key Changes in Charter Air Transport on Slovak Market. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 332-340 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. NOVACKÁ, Ľudmila. O ľuďoch na Obchodnej fakulte. In 1969 - 2019 Obchodná fakulta : polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4643-0, s. 97-100.
  článok

  článok

 6. Slovakia Catching-up Regions: Unlocking the Endogenous Tourism Potential of Poloniny National Park and the Snina District. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 76 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Adopting Environmentally Friendly Mechanisms in the Hotel Industry. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Contemporary Hospitality Management. - Bingley : Emerald Publishing Limited. ISSN 0959-6119, 2019, vol. 31, no. 6, pp. 2488-2508. Dostupné na : <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-04-2018-0284/full/html>
  článok

  článok

 8. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SONTÁGOVÁ, Adriána. MICE v podmienkach cestovného ruchu (V hlavnom meste SR Bratislava) : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. TÓTHOVÁ, Patrícia. MICE v podmienkach vybranej destinácie : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha