Výsledky vyhľadávania

 1. KUBÁK, Matúš et al. Kvantitatívny pohľad na vplyv asymetrickej informácie na teóriu dôvery a teóriu reciprocity. - Registrovaný: Scopus. In Sociální studia. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1214-813X, 2015, roč. 12, č. 4, s. 31-56.
  článok

  článok

 2. ANTALOVÁ, Mária. Sociálna kvalita – vízia pre Slovensko? In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska : zborník statí. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 281-288. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 3. HORVÁTOVÁ, Eva. Aktuálne otázky regulácie a dohľadu nad bankami v podmienkach EÚ v období finančnej krízy. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 57-64.
  článok

  článok

 4. PAUHOFOVÁ, Iveta - SVOCÁKOVÁ, Soňa. Investičné stratégie Číny v podmienkach krízy. Recenzenti: Vladimír Gazda, Peter Sakál, Peter Staněk. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. online [135 s.]. VEGA 2/0004/12. ISBN 978-80-7144-244-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Recenzenti: Vladimír Gazda, František Ochrana, Peter Plavčan. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. 320 s. VEGA 2/0004/12, VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-248-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. PAUHOFOVÁ, Iveta - MARTINÁK, Dávid. Regionálna charakteristika formovania príjmov v SR. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. medzinárodná vedecká konferencia. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II : zborník statí z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 22. - 24. októbra 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1909-4, s. 1-11. VEGA 2/0004/12.
  článok

  článok

 7. VESELKOVÁ, Alexandra. Polarizace bohatství jako světový fenomén. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. medzinárodná vedecká konferencia. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II : zborník statí z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 22. - 24. októbra 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1909-4, s. 100-104. VEGA 1/0368/14.
  článok

  článok

 8. VOJTKOVÁ, Mária. Klasifikácia krajín EÚ na základe vybraných ukazovateľov sociálnej inklúzie pomocou samoorganizačných máp. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. medzinárodná vedecká konferencia. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II : zborník statí z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 22. - 24. októbra 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1909-4, s. 112-119 online.
  článok

  článok

 9. LABUDOVÁ, Viera. Nerovnosť v rozdelení spotrebných výdavkov domácností na Slovensku. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. medzinárodná vedecká konferencia. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II : zborník statí z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 22. - 24. októbra 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1909-4, s. 135-141 online. VEGA 1/0127/11.
  článok

  článok

 10. VIDOVÁ, Jarmila. K problematike nájomného bývania. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. medzinárodná vedecká konferencia. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II : zborník statí z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 22. - 24. októbra 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1909-4, s. 162-166 online. VEGA 1/0906/12.
  článok

  článok