Výsledky vyhľadávania

 1. SOTÁKOVÁ, Michaela. Postavenie a úlohy personálneho lízingu (z hľadiska agentúry a účtovnej jednotky) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 2. KOVALČÍK, Jozef. Kontrolné opatrenia a postupy pri odvetvovej, personálnej a výrobnej reštrukturalizácii podniku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 3. JANŠOVÁ, Zuzana. Posúdenie dlhodobých a krátkodobých rezerv podniku z hľadiska interného kontrolóra : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 4. VRÁB, Matúš. Podstata a účtovanie obchodovania s emisnými kvótami : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 5. ZUŠČÁKOVÁ, Miroslava. Dopady tvorby a využívania bezpečnostných opatrení (systémov)na účtovnú jednotku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. MAŠLONKOVÁ, Petronela. Význam dotácií a nenávratných finančných príspevkov a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 33 s.
  kniha

  kniha


 7. MÁTÉOVÁ, Viktória. Kontrolná akcia zameraná na výrobný proces : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. KERESZTESOVÁ, Ildikó. Kontrolná akcia zameraná na finančné účty : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠOLTÉS, Martin. Kontrolná akcia zameraná na pracovno-právne vzťahy : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 10. KESEGOVÁ, Katarína. Kontrolná akcia zameraná na bázický proces odbytu a realizácie : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha