Výsledky vyhľadávania

 1. DUDOVÁ, Iveta. Európska vzdelávacia politika zameraná na vzdelávanie dospelých a jej nástroje. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 14-20.
  článok

  článok

 2. DUDOVÁ, Iveta. Aktuálne otázky európskej vzdelávacej politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 15-21.
  článok

  článok

 3. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 15, prezenčne 3]
 4. DUDOVÁ, Iveta - POLONYOVÁ, Simona. Ľudský kapitál a regionálny rozvoj. In Region v rozvoji společnosti 2017. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 19. a 20. října 2017, Mendelova univerzita v Brně, (Brno, Česko). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-548-0, s. 175-184 online.
  článok

  článok

 5. DUDOVÁ, Iveta - POLONYOVÁ, Simona. Migration Policy in Context of Membership of the Slovak Republic in European Union. In Economic Policy in Global Environment. International Scientific Conference. Economic Policy in Global Environment : Proceedings of the International Scientific Conference, September 5–7, 2017, (Ostravice, Czech Republic). - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, pp. 61-74 online. VEGA 1/0266/16.
  článok

  článok

 6. DUDOVÁ, Iveta - POLONYOVÁ, Simona. Social Entrepreneurship: A Way of Developing Social Innovation in Regions. - Registrovaný: Web of Science. In Current Trends in Public Sector Research 2017. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2017 : Proceedings of the 21st International Conference, 19–20 January 2017, (Šlapanice, Česko). - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8448-3. ISSN 2336-1239, s. 260-267 online.
  článok

  článok

 7. DUDOVÁ, Iveta. Systém vzdelávania vo verejnej správe vo Francúzsku ako príklad dobrej praxe. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 80-87.
  článok

  článok

 8. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 9. DUDOVÁ, Iveta - POLONYOVÁ, Simona. Social Innovations and Region. - Registrovaný: Web of Science. In Region v rozvoji společnosti 2016. Mezinárodní vědecká konference. Region v rozvoji společnosti 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Mendelova univerzita v Brně, 20. října 2016, (Brno, Česko). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-459-9, s. 190-200 online.
  článok

  článok

 10. DUDOVÁ, Iveta. Význam otvorenej metódy koordinácie pre spoločné smerovanie sociálnych politík v Európskej únii. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, december 2015, roč. 11, č. 2, s. 7-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211123/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_12.pdf>
  článok

  článok