Výsledky vyhľadávania

 1. PACÁKOVÁ, Viera - ŽÁKOVÁ, Nikola. Základní rizika předčasných úmrtí v evropských zemích. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 3, s. 41-54.
  článok

  článok

 2. PACÁKOVÁ, Viera - KOPECKÁ, Lucie. Inequalities in Health Status Depending on Socio-Economic Situation in the European Countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 2, pp. 4-20.
  článok

  článok

 3. RUBLÍKOVÁ, Eva. [Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 102-103. Recenzia na: Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov / Viera Pacáková a kolektív ; recenzovali: Beáta Stehlíková, Milan Terek. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-8168-081-6.
  článok

  článok

 4. PACÁKOVÁ, Viera et al. Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov. Recenzovali: Beáta Stehlíková, Milan Terek. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 365 s. [15,01 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/jTeVad7TIc> ISBN 978-80-8168-081-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 4, prezenčne 6]
 5. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Viera Pacáková, Eva Sodomová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 351 s. [15,2 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-234-6. [Počet ex. : 16, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 6. PACÁKOVÁ, Viera - KOTLEBOVÁ, Eva. Bayesian Estimation of Event Probability in Accident Insurance. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2014. International scientific conference. European Financial Systems 2014 : proceedings of the 11th International scientific conference : 12.-13.6.2014, Lednice. - Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 462-468. CZ.1.07./2.2.00/28.0272. Dostupné na : <http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2014/proceedings-EFS-2014.pdf>
  článok

  článok

 7. PACÁKOVÁ, Viera - ŠOLTÉS, Erik - LINDA, Bohdan. Multidimensional credibility model and its application. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 2, s. 170-184. VEGA 1/0806/14. Dostupné na : <http://www.ekonomie-management.cz/archiv/detail/976-/>
  článok

  článok

 8. RUBLÍKOVÁ, Eva. [Meranie príjmovej nerovnosti]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 4, s. 63-65. Recenzia na: Meranie príjmovej nerovnosti / Viera Labudová ; recenzentky Viera Pacáková, Eva Rublíková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3778-0. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0193322/Slovenska_statistika_a_demografia_4_2014.pdf>
  článok

  článok

 9. LABUDOVÁ, Viera. Meranie príjmovej nerovnosti : habilitačná práca. Bratislava, 2013. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. SIPKOVÁ, Ľubica. Kvantilové metódy : (praktikum). Recenzenti: Viera Pacáková, Milan Terek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 139 s. [10,14 AH]. ISBN 978-80-225-3589-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]