Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 34  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0021890^"
 1. BENČO, Jozef - VACEKOVÁ, Gabriela. The Present economic model and possible alternatives. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISSN 1335-7069, 2013, roč. 14, č. 2, s. 117-136.
  článok

  článok

 2. Scientia Iuventa 2012. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. CD-ROM [110 s.]. ISBN 978-80-557-0362-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BENČO, Jozef et al. Ekonomika verejných služieb. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 333 s. ISBN 978-80-557-0323-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. BENČO, Jozef - KRATOCHVÍL, Oldřich - MEČÁR, Miroslav. Kam kráčaš Amerika? In Acta Moraviae : scientific journal for economics, management and informatics. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. ISSN 1803-7607, 2010, vol. 2, no. 3, s. 23-27.
  článok

  článok

 5. BENČO, Jozef - JURČÍKOVÁ, Božena - MEČÁR, Miroslav. Bankovníctvo v islamskom svete. In Acta Moraviae : scientific journal for economics, management and informatics. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. ISSN 1803-7607, 2010, vol. 2, no. 3, s. 211-219.
  článok

  článok

 6. BENČO, Jozef - ŠEDIVÁ, Mária. Uplatňovanie moderných metód riadenia vo verejnej správe. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. ISSN 1337-2955, September 2008, roč. 4, č. 2, s. 17-28.
  článok

  článok

 7. BENČO, Jozef. Teoreticko-metodologické problémy vedeckého výskumu. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. ISSN 1335-7069, 2008, roč. 9, č. 2, s. 107-117.
  článok

  článok

 8. BENČO, Jozef. Tvorivosť vo vedeckovýskumnej činnosti. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Nové Zámky : Cranium, 2003. ISSN 1336-1732, jún 2003, roč. 2, č. 2, s. 14-23.
  článok

  článok

 9. BENČO, Jozef. Dôraz na nezávislosť a nestraníckosť. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2001, 2001, roč. 56, č. 6, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. BENČO, Jozef. Nepodliehajú vláde, len zákonu. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2001, 2001, roč. 56, č. 7, s. 18-19.
  článok

  článok