Výsledky vyhľadávania

 1. GOGA, Marián. Metodologický pohľad na príjmovo multiplikátorovú analýzu. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4774-1, s. 33-40 online. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 2. GOGA, Marián. Záhadné hlavolamy. 1. vydanie. Bratislava : DAXE, 2020. [251 s.][12,55 AH]. ISBN 978-80-89429-83-7.
 3. GOGA, Marián. Guarantee Approach in Non-Cooperative N-Players Game. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 95-100. VEGA 1/0351/17, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 4. GOGA, Marián. Metodologické aspekty niektorých multiplikátorov v input-output analýze. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 63-73 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 5. LAKATOŠ, Ján. Využitie modelov teórie hier v ekonomickej analýze nedokonalej konkurencie : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. VÉGH, Zoltán. Modelovanie konečnej hry n hráčov v ekonomických podmienkach : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. ZAHRADNÍČKOVÁ, Mária. Modelovanie a analýza faktorov ekonomického rastu v priemysle SR : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. REICHLOVÁ, Michaela. Modelovanie ekonomiky SR pomocou Input-Output tabuľky : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. KOTUĽAK, Lukáš. Modelovanie a analýza faktorov ekonomického rastu v priemysle SR : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. GOGA, Marián. Niektoré problémy riešenia kooperatívnej hry s nekonštantným súčtom platieb. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 40-51 CD-ROM.
  článok

  článok