Výsledky vyhľadávania

 1. PRNO, Róbert. Koncept teórie udržateľnosti v kontexte ekonomickej teórie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2019. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 191-207. VEGA 1/0548/16, VEGA 2/005/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 3. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of Institute of Economics Research of the Slovak Academy of Sciences and Economics and Mangement Institute of the University of Economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 105-112.
  článok

  článok

 4. SIPKO, Juraj - SIPKOVÁ, Ľubica. Income Inequality: Social and Real Convergence in the EU Member Countries. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 361-374. VEGA 2/0005/16, VEGA 1/0548/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 5. SIPKOVÁ, Ľubica - SIPKO, Juraj. Nerovnosť finančných položiek hospodárenia slovenských domácností. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 211-222 online. VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0092/15, VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 6. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Tektonické zlomy súčasnej ekonomickej vedy. Recenzenti: Juraj Sipko, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 169 s. [12,88 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4379-8. [Počet ex. : 26, z toho voľných 25, prezenčne 1]
 7. IVANOVÁ, Pavlína. Ľudský faktor - strategický manažment - humanizácia. In Globálne zdroje : hrozba alebo šanca? - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-676-4, s. 147-184 [2 AH].
  článok

  článok

 8. STANĚK, Peter. Voda ako kľúčový fenomén budúcnosti. In Globálne zdroje : hrozba alebo šanca? - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-676-4, s. 71-106 [2 AH].
  článok

  článok

 9. STANĚK, Peter. Informačná spoločnosť. Technosféra - biosféra. In Globálne zdroje : hrozba alebo šanca? - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-676-4, s. 107-145 [2,10 AH].
  článok

  článok

 10. STANĚK, Peter - DOLIAK, Dušan - IVANOVÁ, Pavlína. Globálne zdroje : hrozba alebo šanca? Recenzenti: Saleh Mothana Obadi, Juraj Sipko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 187 s. [6,90 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-676-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]