Výsledky vyhľadávania

 1. FILO, Peter et al. Talentway & problem-based learning. Recenzenti: Dana Zadražilová, Ladislav Pasiar. 1st ed. Bratislava : ABC - Academic Business Cluster, 2017. 229 s. [7,61 AH]. ISBN 978-80-972600-1-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ZADRAŽILOVÁ, Dana. Společenská odpovědnost podniků : transparentnost a etika podnikání. Praha : C. H. Beck, 2010. 167 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-192-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 3. ZADRAŽILOVÁ, Dana. Corporate social responsibility : společenská odpovědnost podniků jako zdroj konkurenční výhody? In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043, 2008, roč. 16, č. 3, s. 103-109.
  článok

  článok

 4. ZADRAŽILOVÁ, Dana. Mezinárodní management. 2. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2007. 182 s. ISBN 978-80-245-1243-3. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 5. CIMLER, Petr - ZADRAŽILOVÁ, Dana. Retail management. Praha : Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. [Počet ex. : 8, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 6. ZADRAŽILOVÁ, Dana. Konkurenceschopnost lidského kapitálu České republiky. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 36-54.
  článok

  článok

 7. BALÁŽ, Peter. Konkurencieschopnosť - kľúčový fenomén medzinárodného podnikania v období globalizácie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0032-3233, 2005, roč. 53, č. 2, s. 275-277. Recenzia na: Mezinárodní management / Dana Zadražilová. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2004. - ISBN 80-245-0683-1.
  článok

  článok

 8. ZADRAŽILOVÁ, Dana. Mezinárodní management. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2004. 182 s. ISBN 80-245-0683-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 9. ZADRAŽILOVÁ, Dana - KHELEROVÁ, Vladimíra. Management obchodní firmy. 1. vyd. Praha : Grada, 1994. 293 s. ISBN 80-85623-72-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]