Výsledky vyhľadávania

 1. JABLONKOVÁ, Zdenka. Daň z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-0897, 2015, roč. 20, č. 4-5, s. 140-275.
  článok

  článok

 2. JABLONKOVÁ, Zdenka. Daň z pridanej hodnoty - zákon s komentárom. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-0897, 2014, č. 6-7, s. 11-355.
  článok

  článok

 3. JABLONKOVÁ, Zdenka. Premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu EÚ z hľadiska DPH. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 7-8, s. 13-17. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/premiestnenie-tovaru-z-tuzemska-do-ineho-clenskeho-statu-eu-z-hladiska-dph.m-2042.html>
  článok

  článok

 4. JABLONKOVÁ, Zdenka. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 9, s. 23-31. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/novela-zakona-o-dani-z-pridanej-hodnoty-ucinna-od-1-oktobra-2012-a-od-1-januara-2013.m-2061.html>
  článok

  článok

 5. JABLONKOVÁ, Zdenka. Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1335-0897, 2012, č. 14, s. 97-296.
  článok

  článok

 6. JABLONKOVÁ, Zdenka. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 10, s. 20-23.
  článok

  článok

 7. JABLONKOVÁ, Zdenka. Nové pravidlá vyhotovovania faktúr podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 5, s. 13-17.
  článok

  článok

 8. JABLONKOVÁ, Zdenka. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2011. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 2, s. 41-46. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2011/2-2011/Novela-zakona-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-1-januara-2011/>
  článok

  článok

 9. JABLONKOVÁ, Zdenka. Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri sprostredkovateľských službách. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 5, s. 17-20. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2011/5-2011/Uplatnovanie-dane-z-pridanej-hodnoty-pri-sprostredkovatelskych-sluzbach/>
  článok

  článok

 10. Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1335-0897, 2011, č. 9, s. 127-301.
  článok

  článok