Výsledky vyhľadávania

 1. IVANIČKA, Koloman et al. Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska. Recenzovali: Peter Čajka, Oskar Krejčí ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 309 s. Ekonómia. GA IG 3/2012. ISBN 978-80-8168-036-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. IVANIČKA, Koloman. Vývoj poznatkovo-orientovanej ekonomiky a synergia druhov kapitálu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-2955, december 2013, roč. 9, č. 2, s. 7-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191570/VedeckyCasopisVSEMvs_2013_12.pdf>
  článok

  článok

 3. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - IVANIČKA, Koloman. Some problems of Slovakia in transforming Europe. In Regional integration: Europe, the Mediterranean and the world economy : [proceedings] : 53rd ERSA congress : 27-31 August, 2013, Palermo, Italy. - Louvain-la-Neuve : ERSA, [2013], [S. 1-12] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. BACHÁR, Vladislav et al. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Recenzenti: Milan Šikula, Vladimír Slavík, Ignác Prno. Trenčín : Institute of Applied Management, 2012. ISBN 978-80-89600-02-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. TKÁČOVÁ, Daniela. Trilógia štúdií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 28-29. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  článok

  článok

 6. IVANIČKA, Koloman. Resources in sustainable model of Slovakia and the world. In Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3204-4, s. 13-43.
  článok

  článok

 7. IVANIČKA, Koloman. Genius loci as the factor of sustainability in Slovakia. In Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3204-4, s. 633-650.
  článok

  článok

 8. PÁSTOR, Zoltán. Slováci a Maďari. Doslov Koloman Ivanička. Martin : Matica slovenská, 2011. 250 s. ISBN 978-80-8128-004-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. IVANIČKA, Koloman et al. Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. 664 s. [29,573 AH]. ISBN 978-80-225-3204-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. TOKÁROVÁ, Mária. [Globálna kríza - hrozba alebo výzva?]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 95-97. Recenzia na: Globálna kríza - hrozba alebo výzva? / Peter Staněk. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-24-4.
  článok

  článok