Výsledky vyhľadávania

 1. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - RUSIŇÁK, Peter. Jazyk ako nástroj zahraničnej politiky. In Európa v ohrození. - [Brno] : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1313-7, s. 159-184 [1,25 AH].
  článok

  článok


 2. TURAYOVÁ, Veronika. Západoeurópsky vektor zahraničnej politiky a diplomacie SR - tradície, výzvy, perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2014. 85 s.
  kniha

  kniha


 3. GONDA, Vladimír et al. Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija. Recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 137 s. ISBN 978-80-225-3870-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. SIVÁK, Rudolf et al. 20 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zostavovateľ Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 398 s. [19,15 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-85-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. BARIČ, Ondrej. Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. Recenzenti: Emanuel Rehák, Peter Rusiňák. Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2013. 296 s. ISBN 978-80-89458-30-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. POLÁKOVÁ, Petra. Verejná diplomacia – na príklade nemeckofónnych štátov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2013. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. KADVANOVÁ, Katarína. Diplomatický zástupca : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2013. 43 s.
  kniha

  kniha


 8. VATERKOVÁ, Zuzana. Diplomacia obdobia renesancie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2013. 41 s.
  kniha

  kniha


 9. HARINEKOVÁ, Zuzana - RUSIŇÁK, Peter. Vplyv europeizácie diplomacie členských štátov EÚ na ich hospodársku diplomaciu : diplomová práca. Peter Rusiňák. Bratislava, 2013. 94 s.
  kniha

  kniha


 10. GREŠŠ, Martin. Slovenská republika v medzinárodných vzťahoch. In Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. - Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2013. ISBN 978-80-89458-30-1, s. 114-122 [0,44 AH].
  článok

  článok