Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Od podnikateľského nápadu k podnikateľskému úspechu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 41-52 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 2. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Importance of Management Function Control in Slovak Companies. In 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference. Eurasian Business Perspectives : Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference. - Cham : Springer International Publishing, 2020. ISBN 978-3-030-40159-7; 978-3-030-40160-3 (e-Book. ISSN 2364-5067; 2364-5075 (electronic), pp. 61-76. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 3. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. State of Cooperation Between Universities and Startups in the Business Ecosystem in Slovakia. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít. Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIV. a Kvalita života X : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2020. ISBN 978-80-89372-83-6, s. 44-54 online.
  článok

  článok

 4. SLÁVIK, Štefan - HANÁK, Róbert - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Natural and Generic Strategies of Start-ups and their Efficiency. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 125-148 online.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Postavenie malého začínajúceho podniku v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 17-27 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. KAMENIŠTIAK, Tomáš. Rozbor faktorov konkurencieschopnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. KARMANOVÁ, Klára. Zdokonaľovanie manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2020. 39 s.
  kniha

  kniha

 8. MACKOVIČOVÁ, Nina. Rozbor faktorov konkurencieschopnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. FÁBEROVÁ, Dominika. Zdokonaľovanie manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 10. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Convergence of Two Controlling Terms. Do We Face a Common Future Between Controlling and Management Accounting? In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online.
  článok

  článok