Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 279  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0023114^"
 1. BALÁŽ, Vladimír. Attitudes towards Financial Risks and Portfolio Allocations: Evidence from Large-Scale Surveys. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 2, s. 113-134.
  článok

  článok

 2. BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - WILLIAMS, Allan M. Terrorism, Migrant Crisis and Attitudes Towards Immigrants from Outside of the European Union. In Population, Space and Place. - London : John Wiley & Sons. ISSN 1544-8444, 2021, vol. 27, no. 4, pp. [1-21] online. VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok

 3. DOKUPILOVÁ, Dušana et al. Identifying Major Policy Challenges and Policy Interventions Via Expert Methods : Application of the Delphi and AHP Methods in Preparation of the Partnership Agreement for the Slovak Republic in Period 2021-2027. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 1213-2446, 2020, vol. 20, no. 3, s. 361-377.
  článok

  článok

 4. BALÁŽ, Vladimír et al. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. - Registrovaný: Scopus. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. 2611 online. (2020 - Current Contents). VEGA 2/0002/18, VEGA 2/0097/19.
  článok

  článok

 5. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32.
  článok

  článok

 6. BALÁŽ, Vladimír et al. What Competences, which Migrants? Tacit and Explicit Knowledge Acquired via Migration. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Ethnic & Migration Studies. - Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group. ISSN 1369-183X, 2019, special Issue, pp. 1-17 online. APVV-14-0324, VEGA 2/0002/18, YMOBILITY 649491.
  článok

  článok

 7. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International Migration in Slovakia: Past, Present and Future. In Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. ISBN 978-80-89345-72-4, pp. 16-37 online [1,75 AH].
  článok

  článok

 8. BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - CHRANČOKOVÁ, Martina. Connectivity as the Facilitator of Intra‐European Student Migration. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Population, Space and Place. - London : John Wiley & Sons. ISSN 1544-8444, 2018, vol. 24, no. 3, pp. 1-15 online. VEGA 2/0010/14.1, HORIZON 649491.
  článok

  článok

 9. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina. Building and Transferring Human Capital Via Migration. In Review of Socio-Economic Perspectives. - Ankara : BC Publishing. ISSN 2149-9276, 2018, vol. 3, no. 1, pp. 1-11 online. APVV-14-0324, VEGA 2/0002/18, YMOBILITY 649491.
  článok

  článok

 10. BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - NEŽINSKÝ, Eduard. Do Motorways Induce Wider Economic Benefits? Evidence from the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 431-464. VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok