Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Vladimír et al. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. 2611 online. VEGA 2/0002/18, VEGA 2/0097/19.
  článok

  článok

 2. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32.
  článok

  článok

 3. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International Migration in Slovakia: Past, Present and Future. In Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018. ISBN 978-80-89345-72-4, pp. 16-37 online [1,75 AH].
  článok

  článok

 4. BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - NEŽINSKÝ, Eduard. Do Motorways Induce Wider Economic Benefits? Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 5, s. 431-464. VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok

 5. BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína. Geographical patterns in the intra-european migration before and after eastern enlargement: The connectivity approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-30.
  článok

  článok

 6. NEŽINSKÝ, Eduard - BALÁŽ, Vladimír. Are the confidence indicators meaningful for forecasting real economy? : Testing power of confidence indicators for industry output, prices and employment in the Visegrád Group Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 10, s. 923-936. VEGA 2/0010/14.
  článok

  článok

 7. BALÁŽ, Vladimír - BAČOVÁ, Viera. Naïve investment strategies in complex financial choices. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 599-616.
  článok

  článok

 8. BALÁŽ, Vladimír. Životné poistenie na Slovensku a v Európe. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Jún 2014, roč. 3, č. 3, s. 9-11.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Vladimír. Čo sú benchmarky a čo povedia finančným sprostredkovateľom. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Apríl 2014, roč. 3, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok

 10. BALÁŽ, Vladimír. Koľko vynášajú finančné aktíva? In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Február 2014, roč. 3, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok