Výsledky vyhľadávania

 1. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 2. PACHINGEROVÁ, Mária. Personálny kontroling v podniku cestovného ruchu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 25-41 online.
  článok

  článok

 3. ADAMCOVÁ, Monika. Medzinárodné lodné spoločnosti v cestovnom ruchu (problematika zamestnancov v lodnej spoločnosti Celebrity Cruises) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2016. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. HARCSA, Krisztina. Multiplikačné efekty cestovného ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. PÁLEŠOVÁ, Lucia. Uplatňovanie sociálnej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 88 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVAČICOVÁ, Zuzana. Možnosti rovnovážneho rozvoja vidieka Slovenska vo vzťahu cestovný ruch vs. poľnohospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. FARKAS, Viktor. Uplatňovanie vnútornej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. PACHINGEROVÁ, Mária. Starnutie populácie Slovenska a výzvy pre cestovný ruch. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 149-162 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KROŠLÁKOVÁ, Monika. [Ekonomika cestovného ruchu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 25, s. 146-147. Recenzia na: Ekonomika cestovného ruchu / Mária Pachingerová, Anna Michálková, Viera Kubičková ; recenzentky Darina Eliašová, Mária Nedorostová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3768-1.
  článok

  článok

 10. PACHINGEROVÁ, Mária. Využitie európskych fondov na financovanie cestovného ruchu na Slovensku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 379-398 CD-ROM.
  článok

  článok