Výsledky vyhľadávania

 1. ZAJAC, Peter. Miesto bitcoinu a iných kryptomien vo finančnom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. BRANDYSOVÁ, Ivana. Hlavné svetové rezervné meny : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. DENDIŠOVÁ, Jana. Vplyv finančnej krízy na vývoj výmenných kurzov : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 4. PÁLENÍKOVÁ, Monika. Súčasné problémy menovej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. KUKAN, Viktor. Budúcnosť hlavných svetových rezervných mien : diplomová práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. MATYS, Ivan. Manipulácia s výmennými kurzami : diplomová práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. NEMEC, Marián. Menová, finančná a fiškálna stabilita - nová hospodárskopolitická trilema? In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 8. NEMEC, Marián. Zostatky TARGET 2 – nielen technický problém. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-11 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 9. GARAJ, Jakub. Význam finančných programov Medzinárodného menového fondu : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. HABA, Róbert. Finančné zdroje Medzinárodného menového fondu - tvorba finančných zdrojov MMF a ich použiti : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Nemec. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha