Výsledky vyhľadávania

 1. LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. Oponenti: Vladimír Kvetan, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015. 239 s. APVV-14-0324. ISBN 978-80-7144-255-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KVETAN, Vladimír - SZOVICS, Peter. Nové zručnosti a pracovné miesta na trhu práce v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 1, s. 29-43.
  článok

  článok

 3. KITA, Pavol. [Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa výberových ukazovateľov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 141-142. Recenzia na: Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov / Mária Vojtková, Vladimír Kvetan.
  článok

  článok

 4. KVETAN, Vladimír. Niektoré prístupy k modelovaniu inflácie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 42-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0095899/fss0209.pdf>
  článok

  článok

 5. KVETAN, Vladimír - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2009-2013. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 50-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0095899/fss0209.pdf>
  článok

  článok

 6. KVETAN, Vladimír - DOMONKOS, Tomáš. Multikriteriálne porovnávanie krajov SR. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-8.
  článok

  článok

 7. KVETAN, Vladimír - RADVANSKÝ, Marek - DOMONKOS, Tomáš. Analýza hospodárskej situácie v regiónoch SR. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář :zborník. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9, s. 1-12.
  článok

  článok

 8. VOJTKOVÁ, Mária - KVETAN, Vladimír. Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 870-890.
  článok

  článok

 9. KVETAN, Vladimír - RADVANSKÝ, Marek. Modelovanie udržateľnosti financovania penzijného systému na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 2, s. 31-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0075689/fss0208.pdf>
  článok

  článok

 10. KVETAN, Vladimír - RADVANSKÝ, Marek. Zahraničný obchod ako zdroj ekonomického rastu v rokoch 2008-2015. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 2, s. 22-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0075689/fss0208.pdf>
  článok

  článok