Výsledky vyhľadávania

 1. DANIEL, Peter. Sociálne hrozby z nadmerného zadlženia – ako pomôcť dlžníkom? Pre veriteľov je výhodné financovať dlhové poradenstvo. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 2, s. 7-21.
  článok

  článok

 2. DANIEL, Peter. Dlh mení osobnosť človeka a je zdrojom duševných porúch (Vybrané poznámky k psychológii a sociológii dlhu). In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2018. ISSN 1335-5813, 2018, roč. 18, č. 1, s. 6-20.
  článok

  článok

 3. DANIEL, Peter. Finančné centrá zdieľaných služieb – reálne odvetvie ekonomiky SR. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 7-15.
  článok

  článok

 4. PAVELKA, Ľuboš. Budúcnosť nezabezpečených pohľadávok. In Management pohľadávok 2017. odborná konferencia. Management pohľadávok 2017 : odborná konferencia, 15.-16. november 2017, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2017. ISBN 978-3-9504554-0-3, s. 30-43. VEGA 1/0897/17 2017-2019.
  článok

  článok

 5. GLASA, Filip - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Big Data, riadenie rizika a dlžníci. In Management pohľadávok 2017. odborná konferencia. Management pohľadávok 2017 : odborná konferencia, 15.-16. november 2017, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2017. ISBN 978-3-9504554-0-3, s. 182-192.
  článok

  článok

 6. DANIEL, Peter. Odvetvové špecifiká riadenia pohľadávok – telekomunikácie, stavebníctvo a automotive. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 2, s. 9-15.
  článok

  článok

 7. DANIEL, Peter. Správa a vymáhanie pohľadávok 2 : praktické vzory, príklady a judikatúra. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 470 s. ISBN 978-80-8168-144-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DANIEL, Peter. Uplatnenie práv veriteľa v obchodných vzťahoch v rámci Európskej únie. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 4, s. 25-28.
  článok

  článok

 9. DANIEL, Peter. Uplatnenie práv veriteľa v obchodných vzťahoch v rámci Európskej únie. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 1, s. 13-19.
  článok

  článok

 10. DANIEL, Peter. Uplatnenie práv veriteľa v obchodných vzťahoch v rámci Európskej únie. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 3, s. 32-35.
  článok

  článok