Výsledky vyhľadávania

 1. ŤAŽKÁ, Katarína. Hromadná obsluha v telekomunikačnom centre a jej optimalizácia : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. HLÁSNY, Martin. Zisková funkcia v modeloch hromadnej obsluhy a jej význam pri skvalitňovaní služieb : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠIDLÍK, Peter. Modely s rabatom pri predaji potravín : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 36 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠULEK, Michal. Použitie modelov zásob s rabatom v zásobovacích systémoch v supermarkete : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. RIŠKO, Vladimír. Závislosť kvality obsluhy zákazníkov v banke od rôznych parametrov (počet obsluhujúcich zamestnancov, rýchlosť vybavenia požiadavky a p.) : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. TAKÁCSOVÁ, Klaudia. Optimalizácia počtu kanálov v oblasti služieb zákazníkom s konkrétnou aplikáciou : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. Technical editor: Marian Reiff, Pavel Gežík, web editor: Martin Lukáčik. - Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 303 s. [15 AH]. ISBN 978-80-225-3868-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. CHOCHOLATÁ, Michaela. Relationship between conditional correlation and conditional volatility : evidence from selected Central and Eastern European markets. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, s. 82-87. VEGA 1/0595/11, VEGA1/0285/14.
  článok

  článok

 9. RUBLÍKOVÁ, Eva. Modeling trends and cycles of GDP in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, s. 231-235. VEGA 2/0160/13, VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 10. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Slovak economy and interest rates shocks. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, s. 263-268. VEGA 1/0595/11.
  článok

  článok