Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIDLÍK, Peter. Modely s rabatom pri predaji potravín : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 36 s.
  kniha

  kniha

 2. ŤAŽKÁ, Katarína. Hromadná obsluha v telekomunikačnom centre a jej optimalizácia : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. HLÁSNY, Martin. Zisková funkcia v modeloch hromadnej obsluhy a jej význam pri skvalitňovaní služieb : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠULEK, Michal. Použitie modelov zásob s rabatom v zásobovacích systémoch v supermarkete : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. RIŠKO, Vladimír. Závislosť kvality obsluhy zákazníkov v banke od rôznych parametrov (počet obsluhujúcich zamestnancov, rýchlosť vybavenia požiadavky a p.) : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. TAKÁCSOVÁ, Klaudia. Optimalizácia počtu kanálov v oblasti služieb zákazníkom s konkrétnou aplikáciou : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. PEČUCH, Erik. Zásobovanie v sklade s viacerými substrátmi podľa modelov zásob : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. SÁDECKÁ, Lenka. Model zásob s deterministickým vstupom a stochastickým výstupom : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2014. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. SABO, Roman. Nákladová a zisková funkcia v modeloch zásob a ich vzťah s optimalizáciou veľkosti dodávky : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Čemická. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Slovak economy and interest rates shocks. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, s. 263-268. VEGA 1/0595/11.
  článok

  článok