Výsledky vyhľadávania

 1. PAPULOVÁ, Emília. Strategic Approach to Formation of Competitive Advantages on the Basis of Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 28-37 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 2. KIČINKOVÁ, Katarína. Inovatívnosť na podporu konkurencieschopnosti malého alebo stredného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. PAPULOVÁ, Emília. Vedenie ľudí a kontrola v procesných tímoch v podniku. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 59-68 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. PAPULOVÁ, Emília. Strategic Approach to Generation of Competitive Advantages on the Basis of Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 120-129 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 5. OSUSKÁ, Gabriela. Inovatívnosť na podporu konkurencieschopnosti malého alebo stredného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. HRUŠKOVÁ, Lucia. Kontrolný systém v procesne riadenom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. LACHKÁ, Tatiana. Procesný prístup v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 8. ANTAL, Martin. Procesný prístup v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. DRAHOVSKÁ, Františka. Kontrolný systém v procesne riadenom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2019. 100 s.
  kniha

  kniha

 10. PAPULOVÁ, Emília. Sustainability of Competitive Advantagesand Innovation in Small and Medium-sized Enterprises. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 408-417 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok