Výsledky vyhľadávania

 1. PAPULA, Jozef et al. Ako začať a úspešne podnikať : podnikateľské príbehy, vízie, stratégie a modely. Recenzenti: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 278 s. [14 AH]. ISBN 978-80-7552-985-5.

 2. ŠPIROCH, Martin. Vedenie tímov v procesne riadenom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 99 s.
  kniha

  kniha


 3. IRCHOVÁ, Lenka. Implementácia zmien vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 4. PAPULOVÁ, Emília. Súčasné smerovanie prístupov v kontrole v procesnom manažmente podniku. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 76-87 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 5. MATUZNÁ, Petra. Komunikačný proces poisťovní a ich dlžníkov : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 6. PÁRNICKÝ, Adam. Efektívne vedenie tímov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 7. FLOREK, Adam. Riadenie zmien v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. KRIDLA, Jaroslav. Koučovanie - nástroj rozvoja a vedenia ľudských zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 9. SÁDOVSKÁ, Veronika. Efektívne vedenie tímov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 10. TOMOVÁ, Sofia. Riadenie zmien v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha