Výsledky vyhľadávania

 1. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Emília. Manažment pre obchodné akadémie. Lektorovali Mária Šperňáková, Alžbeta Tamaškovičová, Dušan Bosák. 8. aktual. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017. 116 s. [6,2 AH]. ISBN 978-80-10-03112-2.

 2. HVIZDOVÁ, Eva. [Podnikanie a podnikateľské myslenie]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 3, s. 299-301. Recenzia na: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. : ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu / Jozef Papula a kolektív. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-994-5. Recenzia na: Podnikanie a podnikateľské myslenie I. : kto a prečo podniká / Jozef Papula a kolektív ; recenzovali: Elena Šúbertová, Milan Fekete. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-950-2.
  článok

  článok


 3. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Organizačná kultúra. In Manažment. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 2017. ISBN 978-80-89037-58-2, s. 54-76 [1,36 AH].
  článok

  článok


 4. Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. Štefan Slávik a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Štefan Slávik ; vedeckí recenzenti: Jozef Hvorecký, Emília Papulová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. [11,97 AH]. VEGA 1/0019/15. ISBN 978-80-225-4457-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. PAPULOVÁ, Emília. Innovation change management and competitiveness of small and medium-sized enterprises. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 35-44 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 6. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Strategické kroky a rozhodnutia startupov v medzinárodnom prostredí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 149-166.
  článok

  článok


 7. ZAGORŠEK, Branislav. Zmeny stratégie počas vývoja podnikateľských modelov startupov. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 167-174.
  článok

  článok


 8. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Hodnotenie formy a intenzity podpory startupov od formálnych a neformálnych podporovateľov. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 175-192.
  článok

  článok


 9. SLÁVIK, Štefan - HAGAROVÁ, Ráchel. Podnikateľské modely startupov v prúde času. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 8-70.
  článok

  článok


 10. BEDNÁR, Richard - TARIŠKOVÁ, Natália. Zdroje príjmov ako rozhodujúci faktor škálovateľnosti startupových podnikateľských modelov. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 71-94.
  článok

  článok