Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Propagácia a podpora environmentálne vhodných výrobkov ako dôležitá proenvironmentálna aktivita. In Globálne existenciálne riziká 2016. medzinárodná konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 201-215.
  článok

  článok

 2. ŠÍP, Roman. Riziká spojené s nedostatkom pracovnej sily a ich možnosť riešenia prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. In Globálne existenciálne riziká 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : recenzovaný zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. 11. 2015, Bratislava. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 133-143.
  článok

  článok

 3. KORAUŠ, Antonín. Zdroje rizík a bezpečnosť v bankovníctve. In Globálne existenciálne riziká 2016. medzinárodná vedecká konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. - Žilina : STRIX, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 216-219.
  článok

  článok

 4. KLINEC, Ivan. Informácie ako kľúčový zdroj bohatstva a prosperity. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 1, s. 14-16.
  článok

  článok

 5. BACHÁR, Vladislav et al. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Recenzenti: Milan Šikula, Vladimír Slavík, Ignác Prno. Trenčín : Institute of Applied Management, 2012. ISBN 978-80-89600-02-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 6. KLINEC, Ivan. Cesty ekonómie : naša civilizácia trpí zlyhaním významov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2012. ISSN 1339-2271, 2012, roč. 13, č. 5, s. 12-15.
  článok

  článok

 7. KLINEC, Ivan. Korporácie získavajú stále väčšiu moc. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 8. KLINEC, Ivan. Relokalizácia, obnova sociálneho kapitálu a vytváranie udržateľného modelu ekonomiky. In Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. - Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2010. ISBN 978-80-553-0573-8, s. 85-91. VEGA 2/0208/09.
  článok

  článok

 9. Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Praha : Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KLINEC, Ivan. Integračné scenáre Slovensko - EÚ 2025. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manžment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2006. ISSN 1337-2955, marec 2006, roč. 2, č. 1, s. 65-74.
  článok

  článok